De Wahv, de Wet Mulder.

Iedereen die ooit wel een boete heeft gehad voor een verkeersovertreding heeft zeer waarschijnlijk te maken gehad met een Mulder beschikking, herkenbaar aan de grote M rechtsboven op de brief, opgelegd onder de Wahv. De Wahv staat voor Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften. In de naam vind je al een beetje waar de wet voor staat. Kleine verkeersovertredingen worden afgedaan onder administratief recht. Je betaald een "kleine" boete en je bent er van af. Er vinden geen registraties plaats van deze overtredingen en ook voorzieningen van strafrechtelijke aard zijn uitgesloten. Deze wet kennen we ook als de Wet Mulder.

Snelnavigeren

-Hoe is de Wet Mulder (de Wahv) onstaan?
-Wat is de Wet Mulder (de Wahv)?
-Documenten, feitenboekjes, enz....
-Nog meer vragen?

 


Relevante onderwerpen verwant aan deze pagina

 

Hoe is de Wet Mulder ontstaan?

De oorspronkelijke afdoening van veelvoorkomende lichte verkeersovertredingen via het strafrecht legde te veel beslag op de politie, het OM en de rechter. Met name voor de snelheidsovertredingen ging iedereen die maar een kilometer te hard reed op voor het strafrecht. Men stuurde in die tijd een politiebeschikking, ongeveer gelijk aan een transactievoorstel, en als die niet betaald werd moest men voorkomen. Dus ook voor 3 kilometer te hard moest men zich vóór 1992 melden voor de rechter... De slimmeriken in die tijd wisten al wat wij nu ook weten onder strafrecht. De Officier van Justitie diende te bewijzen wie de feitelijke overtreder, oftewel de bestuurder was De foto bewees slechts dat jouw voertuig betrokken was bij wat in die tijd dus nog een strafbaar feit was. Menigeen meldde met een sluitend alibi dat hij niet de bestuurder, en daarmee niet de overtreder was. En klaar was de Officier van Justitie alweer --> vrijspraak...

Ook het afdwingen van betaling van boetes verliep niet efficiënt. Niet betalen van een boete was vaak een manier om maar helemaal niet te betalen. Via een gefaseerde invoering werd de Wet Mulder, die tot doel heeft lichte verkeersvergrijpen administratiefrechtelijk af te doen, in 1992 in heel Nederland van kracht. De Wet Mulder heeft als uitgangspunt een aanzienlijk effectiever en strakker systeem om boetes (administratieve sancties) te innen. Vooral dreiging met verdere maatregelen, die dan ook werkelijk worden uitgevoerd, moet een aansporing zijn om te betalen.

Ga naar top

 

Wat is de Wet Mulder?

Er zijn een aantal zaken die de Wet Mulder maken tot een gedrocht van een wet voor iedereen die een Mulder beschikking krijgt of heeft gekregen. Voor de verkeerszaken is het belangrijk om een aantal zaken te weten.

1) De beschikking waarbij een sanctie wordt opgelegd, heeft het vermoeden van rechtmatigheid. Dat betekent dat jij moet bewijzen dat die beschikking niet deugt. Alleen beweren dat de gedraging niet heeft plaatsgevonden, is niet genoeg. De betrokkene moet een begin van bewijs aandragen. In het administratief recht is het bewijs vrij. De officier van justitie en de administratieve kantonrechter zijn vrij in hetgeen zij aannemelijk achten. Bovendien kan de kantonrechter zélf op zoek gaan naar de waarheid, ook buiten datgene wat hem in het beroepschrift wordt aangedragen.

2) Het initiatief ligt bij de betrokkene in de ruimste zin van het woord. Dus geen actie ondernemen ná ontvangst van een beschikking leidt tot problemen. Je dient zelf bezwaar te maken, in beroep te gaan of voor tijdige betaling zorg te dragen. Met name dat laatste kan tot grote problemen leiden. Van een verhoging van 25%, via een dwangbevel uitgevaardigd door de Officier van Justitie, tot aan het invorderen van je rijbewijs of het buiten gebruik stellen van je voertuig.

3) Voor verkeerszaken geldt dat niet van belang is wie de gedraging verricht heeft, maar met welk voertuig deze gedraging verricht is. Dit wordt ook wel de kentekenaansprakelijkheid genoemd. Dus in het geval van een flitsfoto is deze foto al genoeg bewijs om te spreken van een bewezen gedraging. Dit is dus totaal anders dan onder strafrecht!!

4) Zoals genoemd onder 1) ligt de bewijslast bij jou, als betrokkene. Voor de aangewezen ambtenaar betekent dit enerzijds dat hij het gemakkelijker heeft. Er kan worden afgewacht óf en wat er tegen zijn beschikking wordt ingebracht. Het opmaken van een proces-verbaal is onder de Wet Mulder dan ook niet nodig. Anderzijds zal hij niet zonder meer op zijn woord worden geloofd (het bewijs van wat er echt gebeurd is, is immers vrij). Daar zit een kneepje in de Wet Mulder dat we kunnen gebruiken. Met name voor de zogenaamde "sanctie op kenteken" is dit een wapen in de strijd.

 

We hebben een vijftal documenten geplaatst met uitgebreide informatie over de Wet Mulder. De eerste link is een verwijzing naar de letterlijke wettekst van de Wet Mulder. Lees die eens goed door om te begrijpen wat een gedrocht van een wet het eigenlijk is. De tweede- en derde link is een PDF bestand met zeer nuttige informatie, zoals alle feitcodes voor Mulder gedragingen, strafbare feiten en overige zaken. De derde- en vierde link zijn aanvullingen op de feitenboekjes. Veel leesplezier!

Ga naar top

 

 

Documenten, feitenboekjes, enz...

 

-De Wet Mulder, de letterlijke wettekst

-Feitenboekje Wet Mulder 2006

-Feitenboekje Wet Mulder 2006 (uitgebreide versie, incusief feitcode's en boetebedragen voor niet Mulder feiten)

-Feitenboekje Wet Mulder (aanvulling juli 2006)

-Feitenboekje Wet Mulder (aanvulling januari 2007)

Ga naar top

 

Nog meer vragen?

Mocht je nog meer vragen hebben dan kun je in het forum onder de kop “juridisch” vaak wel de antwoorden vinden. We wijzen je op de mogelijkheid van de zoekopdracht in het forum. Veel vragen zijn vast ooit al eens gesteld. Lees in het bijzonder de zogenaamde “sticky’s” door bovenaan op het forum “juridisch”. Mocht jouw vraag er toch niet bijstaan, open een nieuwe topic in het forum en stel daar je vraag. Veel mensen op het forum kunnen jouw vragen beantwoorden of eventueel behulpzaam zijn bij de stappen die je moet nemen, zoals het opvragen van processtukken, het opstellen van een beroepschrift, een verzetschrift enz…

Ga naar top

 

Relevante onderwerpen verwant aan deze pagina

Mulder beschikking
Foto en sjabloon
WOB verzoek
Bezwaarschriften
Brief generator
Verweer

 

--Laatste update: 28 september 2007--
Tekst en opmaak: Tukker_Pat

 

Copyright 2007 ©Flitsservice.nl --Disclaimer--