Toepassing Wet Openbaarheid van Bestuur

Opgedragen aan de veel te vroeg overleden Jan van Dijk, grondlegger van het beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur bij Mulder-zaken.


Je hebt een bekeuring gehad volgens de Wet Mulder (Wahv) en daar heb je van het CJIB een beschikking van thuisgestuurd gekregen. Nu heb je dus deze beschikking (herkenbaar aan de letter M rechtsboven) en eventueel zo'n geel papiertje, de zgn. "aankondiging van beschikking". Dit is alles wat je volgens de Mulderwet krijgt om je tegen te verweren.

Om een inhoudelijk goed bezwaar te schrijven is dit natuurlijk veel te weinig. Daarom beroepen we ons op een andere wet, die ons de mogelijkheid geeft om veel meer over onze zaak te weten te komen. Dit doen we met de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Deze wet is van toepassing op ieder bestuursorgaan in Nederland, dus ook het OM! We vragen nu via deze wet naar alle belangrijke stukken, die we nodig hebben om een goed bezwaar in te kunnen dienen. En ook om later een mogelijk beroep in te stellen bij de kantonrechter. Zo repareren we de beperktheid van de Mulderwet en krijgen we de stukken in handen die we anders niet zouden krijgen. Ook het zo graag door het OM achtergehouden "ijkrapport"!

Weigert de Officier toch nog om een of meer documenten te sturen, dan teken je daartegen eerst bezwaar aan bij hem. Wordt daar niet of negatief op gereageerd, dan kun je naar de bestuursrechter stappen. Je ziet in de afbeelding hieronder een deel van zo'n recent vonnis van de bestuursrechter in Assen. In samenwerking met Flitsservice.nl heeft een belanghebbende in een Mulder-zaak de Officier van Justitie zelf voor de bestuursrechter gedaagd. Aanleiding was het feit dat de Officier van Justitie te Utrecht niet voldaan had aan herhaalde WOB-verzoeken om bepaalde processtukken op te sturen. Het vonnis was vernietigend! De Officier van Justitie werd veroordeeld om alsnog met een reactie te komen op straffe van een dwangsom van € 250,-- per dag, als hij dit niet alsnog op tijd deed. Zelfs ná dit vonnis heeft de Officier van Justitie géén gehoor gegeven aan deze sommatie. Uiteindelijk heeft de betrokkene de zaak uit handen gegeven aan een gerechtsdeurwaarder. Deze is de gehele maximale dwangsom van 10.000 euro gaan innen in zijn opdracht!

De onderliggende beroepszaak is ook gewonnen, ondanks dat de Officier van Justitie aangaf deze Mulder-zaak te willen seponeren.


Klik op de foto voor het hele nieuwsartikel

 

Lees de onderstaande topics zeer goed door. Wees je bewust van het feit dat er geduld en tijd voor nodig is om te slagen in je opzet. Als je besluit dat je een zaak voor de bestuursrechter wilt brengen, houd dan rekening met de griffiekosten die vooraf betaald dienen te worden. De griffiekosten voor de bestuursrechter zijn 160 voor 2013. Als je de zaak weet te winnen, dan kun je deze kosten ook verhalen op de verweerder! Samen natuurlijk met een aantal overige kosten.

Er wordt gewerkt aan een stappenlan, die we te zijner tijd hier zullen plaatsen. Tot die tijd verwijzen we naar ons forum, naar de Wob Helpdesk, voor alle vragen over de Wob, en de Wet Dwangsom.

-Wob Helpdesk

-Wet Dwangsom in werking getreden (1)

-Wet Dwangsom in werking getreden (2)

-Wet Dwangsom in werking getreden (3)

 

 

 

 

--Laatste update: 23 januari 2013--
Tekst en opmaak: Barbertje, Freek01, Martijn, Drnomad, Tukker_Pat

 

Copyright 2007-2013 ©Flitsservice.nl --Disclaimer--