Juridisch

De huidige heksenjacht van de ministeries van Justitie (Openbaar Ministerie) en Verkeer en Waterstaat om iedere burger een bekeuring aan te smeren onder het mom van verkeersveiligheid is veel te ver gegaan. Politiek Den Haag met haar auto-pestende bewindslieden lijkt zich meer te bekommeren om jouw portemonnee dan om iets anders. De Wet Mulder (Wahv) waaronder een groot deel van de boetes worden opgelegd, lijkt meer op een "extra" belastingwet dan op een wet om de échte verkeersexcessen van de straat te halen. Verzoeken om ijk-rapporten, certificaten van beëdiging en processen-verbaal worden stelselmatig genegeerd. Met een dubieuze maatregel van bestuur werd de radardetector verboden door middel van een aanpassing in het Voertuig Reglement.

 

Goed dat er flitsservice.nl is...

Trajectcontroles schieten als paddestoelen uit de grond rond de grote steden. Op de meeste trajectcontrole-stukken geldt een lagere maximum snelheid dan voorheen. Hét excuus om de snelheidscontroles te rechtvaardigen zijn verkeersveiligheid, de uitstoot van millieu-verontreinigende stoffen zoals fijnstof en CO2. Het ourwoud aan flitspalen neemt ook steeds verder toe. We zien ze al op kaarsrechte wegen zonder enige vorm van rechtvaardiging flitsen vanuit steeds vaker bijzonder onopvallende objecten. Koos Spee praat graag over "snelheidscontroles met open vizier". Wij kunnen weinig ‘open vizier’ ontdekken bij de onderstaande snelheidscontroles.

Flitsservice.nl "zeurt" niet alleen over die zaken die ons tegenstaan. We proberen ook antwoorden te geven en met tegenargumenten te komen bij die zaken die naar onze mening een verdraaide waarheid weergeven. Op onze website vind je legio artikelen die een tegenargument vormen. Met name onze "frontpage" laat zien waar wij als Flitsservice.nl voor staan. Op ons forum worden regelmatig meningen gegeven over hoe zaken anders kunnen. Voor een duidelijke uitleg over onze visie en motivatie verwijzen we je graag naar hier.


Flitsservice.nl Juridisch

-Bonnenregen, dankzij het cvOM, bvOM en het CJIB
-Goed dat er flitsservice.nl is...
-Bezwaar (administratief beroep)
-Bezwaar onder de Wet openbaarheid van Bestuur
-Beroep op bezwaar onder de Wob en onder de Wahv
-Invordering rijbewijs
-Nog veel meer...
-Informatie en hulp
-Disclaimer

 

Bonnenregen, dankzij het cvOM, bvOM en het CJIB

De bonnenregen is voor een groot deel te danken aan de overijverige beleidsmakers bij het bvOM, de club van Koos Spee, Hoofdofficier van Justitie voor verkeerszaken. Allerlei leugens worden uit de kast gehaald om maar vaker, langer en meer te controleren op volstrekt idiote tijden en plaatsen, en om zo nog meer geld binnen te halen. Stelselmatig worden we voorgelogen over de resultaten. Niet zo lang geleden heeft Flitsservice.nl de woordvoerder van de politie Friesland nog gewezen op een aantal fouten in zijn rapportage over de resultaten van de verkeershandhaving over de laatste jaren.

Uit de jaarcijfers van het CJIB (de instantie die de boetes int voor de schatkist) en cijfers van het SWOV (‘wetenschappelijk’ onderzoek verkeersveiligheid) blijkt dat er in 2006 bijna 9 miljoen snelheidsboetes zijn uitgedeeld. De cijfers in onderstaande Grafiek 1 en Grafiek 2 spreken voor zich. Bedenk hierbij dat er in totaal rond de 12 miljoen bekeuringen zijn uitgedeeld.

 

 Grafiek 1 Gemiddelde snelheidsovetredingen periode 2000-2006 (Bron CJIB)Grafiek 2 Verdeling snelheidsovertreding per zone periode 2000-2006 (Bron CJIB)

 

  1. Ongeveer 63% van de bekeuringen voor snelheid betreft minimale snelheidsovertredingen tot 10 kilometer per uur.
  2. Ongeveer 25% van de bekeuringen voor snelheid betreft overtredingen van 10 tot 20 kilometer per uur te snel.
  3. De rest, 12% van de bekeuringen voor snelheid reed meer dan 20 kilometer per uur te snel.

Ga naar top

 

Goed dat er flitsservice.nl is...

Deze pagina is een verzamelplaats voor alle juridische zaken die je tegen kunt komen. Veel zaken zijn gericht op snelheid, omdat deze bewezen het grootste deel uitmaken van alle uitgedeelde verkeersboetes. Maar ook vind je hier informatie over veel andere zaken die je kunnen raken. Denk bijvoorbeeld aan een invordering van je rijbewijs of uitleg over zaken zoals het foto-sjabloon en de bestuurdersverklaring. Veel zaken kun je zelf in gang zetten door deze pagina goed door te lezen. Dankzij de jarenlange ervaring van de medewerkers achter de Flitsservice.nl hebben we van deze pagina een verzameling weten te maken van ervaringen, oplossingen, tips en nog veel meer. We proberen je op een informatieve en interactieve manier zo veel mogelijk behulpzaam te zijn bij al je vragen, met je bezwaarschrift en overige zaken.

Ga naar top

 

Bezwaar (administratief beroep)

Als je een boete op de deurmat hebt liggen: schrijf een bezwaarschrift! In de sectie bezwaarschriften vind je tips voor een goed en gemotiveerd bezwaarschrift. Het kost je maar 1 postzegel of 1 faxje. Als je administratief beroep aantekent hoeft je de boete niet te betalen, totdat de beslissing van de Officier van Justitie komt. Deze moet jou volgens de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 16 weken een beslissing sturen (niet 4 maanden). Je hoeft niet akkoord te gaan met een verlenging van deze termijn. Het OM stapt echter makkelijk over de rechten van burgers heen.

 

Ga naar top


Bezwaar onder de Wet openbaarheid van Bestuur


Tot nu toe was een beproefde methode om bezwaar te maken domweg de regels volgen die achter op de beschikking stonden. Maar als je twijfelde aan de juistheid van de beschikking en dat in je bezwaar meenam kreeg je vaak niet wat je wilde. Het opvragen van een ijk-rapport of een simpel proces-verbaal werd door de Officier van Justitie weggehoond omdat hij een beroep deed op de zo gehate Wet Mulder. Medewerkers achter Flitsservice hebben nu een methode ontwikkeld die de Wob (Wet Openbaarheid van Bestuur) bij de Wahv (Wet Mulder) betrekt. Daarmee dient de Officier van Justitie zorgvuldiger om te gaan met Mulder-bezwaarschriften dan hij tot nu toe gewoon was. Het grootste succes tot dusver is de zaak Assen, die door Flitsservice.nl werd begeleid. Deze heeft in mei 2007 de landelijke media gehaald.

Ga naar top

 

 

Beroep op bezwaar onder de Wob en onder de Wahv

Dankzij de jurisprudentie die is ontstaan door de zaak Assen zijn er inmiddels een flink aantal Mulder-zaken in de beroepsfase onderuitgegaan. Die jurisprudentie komt er kort gezegd op neer dat als je inhoudelijk bezwaar maakt tegen een niet-correcte beschikking en deze graag wil toetsen aan de hand van documenten zoals ijk-rapporten, processen-verbaal of zelfs een proces-verbaal aangaande de juistheid van de meting, de Officier een afschrift of kopie van deze documenten ter beschikking moet stellen. Doet hij dat niet binnen de gestelde termijn, dan kan dit al een reden zijn voor de kantonrechter om de zaak onderuit te halen. Een voorbeeld van zo'n uitspraak vind je hier. De eiser in deze zaak was niet eens lijfelijk aanwezig op de zitting, maar won toch!

Ga naar top

 

Invordering rijbewijs

Op ons forum worden vaak vragen gesteld over een invordering van een rijbewijs. Los van het feit wat ten grondslag ligt aan de invordering, blijkt dat veel mensen niet goed weten hoe het nu verder moet. Dat het Openbaar Ministerie dat zelf ook vaak niet weet, bleek uit een uitspraak waarin de mandatering van een parketmedewerker onderuit werd gehaald. Deze uitspraak laat goed zien hoe men met de rechten van burgers omgaat. Het invorderen van een rijbewijs wordt gezien als een orde-maatregel. Wij denken daar toch heel anders over. Een invordering van je rijbewijs is een strafmaatregel zonder dat jouw schuld in rechte is komen vast te staan. Dikwijls lezen wij de verhalen over metingen die niet kloppen, verbalisanten die beweren met een ge-ijkte boordsnelheidsmeter rond te rijden terwijl deze ijking óf niet bestaat óf verlopen is. In de sectie invordering rijbewijs kun je lezen wat te doen in het geval van invordering van een rijbewijs.

Ga naar top

 

Nog veel meer...

Flitsservice.nl doet nog veel meer dat dit. Nog steeds vechten we op de achtergrond tegen het radardetector-verbod. Wij zijn nog altijd van mening dat het verbod op onjuiste gronden berust. Op de pagina foto + sjabloon vind je uitleg over hoe een flitsfoto behandeld dient te worden waarop meer dan één voertuig zichtbaar is. Dat dit niet altijd gebeurt zal je misschien verbazen, maar ons eigenlijk al niet meer. Wij kunnen er alleen nog maar boos om zijn.

Ga naar top

 

Informatie en hulp

Als je geconfronteerd wordt met een beschikking of een transactievoorstel voor een zogenaamde verkeersovertreding die je wilt aanvechten, lees dan eerst deze pagina goed door. Wij moedigen je aan een bezwaarschrift op te stellen en in te sturen. Je vindt veel tips en voorbeelden op deze site. Ook voor andere verkeersgerelateerde zaken kun je hier terecht. Mocht je er niet uitkomen omdat jouw zaak ingewikkeld is of zelfs complex, open dan een topic op het forum onder ‘Juridisch’. Ons forum bulkt inmiddels van de kennis over een flink aantal zaken. Meestal zijn dit mensen die Flitsservice.nl gevonden hebben omdat ze informatie of hulp zochten. Met hun inmiddels vergaarde kennis zijn ze je graag behulpzaam. Ook zijn er een aantal juridische FS-medewerkers die jouw vragen kunnen beantwoorden.

Ga naar top

 

Disclaimer

Het gebruik van deze pagina's is voor eigen risico, lees daarvoor onze disclaimer onderaan de pagina. Wij kunnen geen garanties bieden voor de teksten in deze rubriek. Met name de laatste jaren gaat het erg snel in Juridisch Nederland. We hebben net een aantal wijzigingen in de wetgeving achter ons, en de volgende dient zich al aan: de OM-transactie. Ook krijgen we erg veel e-mail en kunnen onmogelijk op elke juridische vraag ingaan. Lees daarom eerst deze pagina’s ‘Juridisch’ goed door en open daarna zo nodig een topic op het juridisch forum.

Ga naar top

 

 

 

--Laatste update: 19 september 2007--
Tekst en opmaak: Martijn, Tukker_Pat

 

Copyright 2007 ©Flitsservice.nl --Disclaimer--