Kwaliteit én kwantiteit van ongevalsregistratie nemen af


'Haalde' drie jaar geleden nog 60 procent van de ziekenhuisongevallen de statistiek, nadien daalde dat via 55 naar 51 procent vorig jaar. 'Zorgelijk', zeggen onder meer SWOV en IPO. Wegbeheerders behoeven statistisch gezien nu eenmaal 'massa' om de juiste prioriteiten in hun veiligheidsbeleid te stellen.12 Jaar 'SAVOG' (structureel en aanvullend inwinnen van verkeersongevallengegevens) bracht tot nu toe weinig verbetering. Integendeel. SWOV maakt zich zorgen over de ongevallenstatistieken en het Interprovinciaal Overleg, IPO, trekt aan de bel door een brandbrief te sturen aan de ministers van Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Justitie. ‘We naderen nu wel de ondergrens’, aldus drs. G.Milort, senior adviseur Mobiliteit bij het IPO.‘Niet alleen neemt de betrouwbaarheid van de cijfers af door onderregistratie, ook duurt het sinds 2004 te lang voordat we de analyse van de cijfers binnenkrijgen. We wachten nog steeds op de cijfers over 2004. Bovendien bevat de analyse ook minder gegevens, zoals manoeuvrediagrammen.’ ‘Klopt’, zegt Pieter Van Vliet van AVV, ‘sinds 2004 hebben we de analyse van de ongevallencijfers uitbesteed aan de markt. Je merkt nu dat binnen AVV daarmee veel ervaring en routine was opgebouwd. De externe partij heeft daar meer tijd voor nodig dan verwacht.’ De cijfers over 2004 verwacht hij in maart, april; die van 2005 verwacht hij met nog slechts een maand vertraging.In tegenstelling tot Milort maakt Van Vliet zich hier minder zorgen over. ‘Black spots veranderen niet in twee jaar en de gegevens dienen vooral voor verkeersbeleid op de lange termijn.’ Ook het uitblijven van bijvoorbeeld de ‘manoeuvrediagrammen’ is volgens Van Vliet niet zo’n probleem. ‘Deze cijfers worden slechts in een enkel geval gebruikt, bovendien kunnen wegbeheerders deze informatie altijd apart opvragen bij AVV in Heerlen.’Van de 18.000 à 20.000 mensen die jaarlijks na een verkeersongeval in het ziekenhuis belanden, volgens de Landelijke Medische Registratie (LMR), zaten er de laatste twee jaar slechts 10.000 in de politieregistratie. Hoewel er grote regionale verschillen zijn, belandde in Friesland twee jaar geleden slechts 22 procent van de ziekenhuisgewonden in de verkeersstatistiek. In die provincie is overigens recent een pilot afgesloten waarbij de politie de beschikking kreeg over PDA’s (handcomputers) waarin zij ter plaatse ongevalgegevens kon noteren. De exacte resultaten waren bij het ter perse gaan van dit bericht nog niet bekend. ‘Maar die moeten ook niet worden overschat’, aldus Sipke van der Meulen van het Friese orgaan verkeersveiligheid, ROF.De PDA’s waren tijdens de proef nog niet rechtstreeks aangesloten op een nationale registratiebank, waardoor de gegevens alsnog op het bureau moesten worden ingeklopt. Toch kijken veel partijen naar de politie als het gaat om nauwkeuriger ongevalsregistratie op termijn. Een interdepartementale werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om de politie te ontlasten van deze taak door slechts de locatiespecifieke informatie te noteren en te verwerken. Andere partijen zouden deze gegevens dan moeten aanvullen, bijvoorbeeld via de bestanden van verzekeraars, het CBS, het LMR, en Wegkenmerken+.Callcenter

SWOV-medewerker drs. H.L. Stipdonk ziet de oplossing al voor zich: een callcenter dat voor de agent op straat gegarandeerd bereikbaar is en waar hij à la minute zijn verse informatie kan spuien. Dan hoeft hij de boel zelf niet meer achter het bureau uit te werken. Bovendien wordt de statistiek zuiverder en kunnen onverklaarbare uitschieters worden vermeden. Of dit idee het haalt? Volgens Van Vliet werkt AVV momenteel een business case uit waarbij verschillende bronnen worden toegepast. Daarna volgt besluitvorming en zal een nieuw systeem eerst nog een jaar als schaduwbestand werken. Dat zal op zijn vroegst in 2007 zijn.

Bron:  Verkeerskunde.nl

Melder: DrNomad