Europees verkeer verdeelt Nederland / Geen eensgezindheid over één maximumsnelheidVeel mensen klagen erover dat de besluitvorming in Europa zo traag verloopt. Maar of er sneller knopen worden doorgehakt wanneer wij, gewone mensen, het voor het zeggen zouden hebben, valt te betwijfelen. Tenminste, als we mogen afgaan op de uitslag van onze Stelling van de Dag over één maximumsnelheid in de Europese Unie. Er is namelijk sprake van een grote verdeeldheid onder de 2763 deelnemers en verdeeldheid leidt meestal tot meer discussie en dus meer tijd.Volgens het leeuwendeel van de deelnemers (81%) is het wel makkelijk wanneer in heel Europa dezelfde verkeersregels gelden. Maar of dat nou per se één maximumsnelheid moet zijn? ’Neen’, zegt 49%. ’Ja’, beweert 50%. Eenzelfde verdeeldheid is er over de vraag of het op elkaar afstemmen van de maximumsnelheid de verkeersveiligheid bevordert. Vrouwen en ouderen zijn net iets meer voorstander van algemene Europese regels dan mannen en jongeren.„Hiervoor hebben wij nooit een EU geïntroduceerd”, moppert iemand. Een ander zegt evenwel: „Als we toch één Europa willen zijn, dan moeten juist de verkeersregels goed op elkaar afgestemd zijn, zodat je weet wat wel en niet mag in eigen land en daarbuiten. Ook het boetebeleid zou overal hetzelfde moeten zijn.”Nog een paar reacties: „Je kunt in grote landen als Duitsland en Frankrijk toch geen maximumsnelheid van 100 km aanhouden. Dan kom je nooit op de plaats van bestemming aan.” En: „Elk land heeft andere wegen. Hoe kun je nu de wegen van een land als Polen (met veel diepe kuilen etc.) met wegen in Nederland vergelijken?” Deze deelnemer, die aangeeft zo’n 50.000 km per jaar te rijden, zegt: „Maximumsnelheid dient te worden aangepast aan de verkeerssituatie. In een overvol land als Nederland is 120 snel genoeg.”„Zinnige maatregelen zijn nodig, en duidelijkheid. Dat bereik je door uniforme verkeersregels, maar dat moeten niet per se snelheidsbeperkingen zijn, want ik betwijfel of dat helpt”, aldus deze persoon. De deelnemers van de Stelling vinden in de eerste plaats dat de dodehoekspiegel voor vrachtwagens in heel Europa verplicht moet worden. Daarna vindt men het een goed idee dat auto’s in Europa overdag licht voeren en dat het alcoholpromillage overal gelijk is.ZebrapadWat Nederland betreft, spreekt men zich in meerderheid (80%) uit voor het in ere herstellen van het zebrapad. Dat dit door bezuinigingsmaatregelen uit ons straatbeeld dreigt te verdwijnen, keuren onze respondenten af. „Zebra’s moeten beschermd worden! Ik heb er tien minuten over gedaan om op een zebrapad over te steken. Niemand stopt voor me!!!” klaagt deze meneer (of mevrouw).Ruim driekwart stelt zich op de hoogte van eventueel afwijkende verkeersregels voordat ze naar een ander land gaan. En buitenlandse verkeersboetes (ruim eenderde heeft die wel eens gekregen) worden keurig betaald (70%).Bijna de helft wijst Polen aan als het meest verkeersonveilige land van Europa. De zes verkeersonveiligste landen van de EU zijn evenwel: Hongarije, Letland, Litouwen, Spanje, Italië en België.

Bron:  De Telegraaf

Melder: Maserati Teun