Officier van justitie Koos Spee: „Controle kost staat vermogen”

 


SOESTERBERG, Openbaar ministerie, Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en tussen de 200.000 en 300.000 op jaarbasis gedupeerde automobilisten en motorrijders spreken van een nachtmerrie: steeds vaker líjken bonafide kentekenhouders bij controle niet te zijn verzekerd, met soms dagvaardingen en zelfs veroordelingen bij de rechter tot gevolg.Voor landelijk officier van justitie Koos Spee (Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie) is de maat vol. Hij eist van assurantiemaatschappijen maatregelen om een einde te maken aan de administratieve laksheid die tot deze ellende leidt. Want in de praktijk blijken de kentekenhouders die door de RDW op de korrel worden genomen na controle van het kenteken- en verzekeringsregister wel degelijk te goeder trouw en is het de verzekeringswereld die wanprestatie levert.


„Wij zijn het beu, als assuradeuren niet per omgaande een einde maken aan deze situatie gaan wij hen strafrechtelijk aanpakken”, zegt Spee. „En dan praten we niet over een sanctiebedrag van 25 euro per geval, dan denk ik eerder aan bekeuringen tot veertig keer hoger. Wie niet luisteren wil, moet maar voelen. Want de situatie loopt de spuigaten uit.”


Het gaat om bezitters van motorfietsen en auto’s die hun voertuig hebben ingeruild voor een nieuwe (of ’nieuwe’ tweedehands), dat keurig melden aan hun verzekering en vervolgens, na de wettelijke voorgeschreven termijn van minstens 28 dagen, worden aangeschreven door de RDW dat ze onverzekerd rondrijden. In het ergste geval blijkt dat bij een verkeerscontrole, waarna de gedupeerde kentekenhouder kan worden gedwongen zijn auto of motor te laten staan.


„De eerste drie maanden van 2006 werden maar liefst 100.000 kentekenhouders door de RDW aangeschreven met het bericht dat ze als onverzekerd stonden geregistreerd”, zegt Spee. „Voor de overheid praat je dan over een enorme kostenpost, al die mensen krijgen een brief, als ze niet reageren kunnen ze zelfs worden gedagvaard om een en ander voor de rechter uit te leggen.”


Terwijl het bijna altijd weggebruikers betreft die zich van geen kwaad bewust zijn. Assurantiemaatschappijen blijken de wettelijke termijn van vier weken om de nieuwe verzekeringsgegevens door te sturen naar de RDW massaal aan hun laars te lappen. Als de ongeruste kentekenhouder zich vervolgens bij zijn verzekering meldt, krijgt hij te horen dat „er niets aan de hand is en de verzekering gewoon doorloopt”. Vervolgens krijgt de man of vrouw een formulier toegestuurd waaruit dat blijkt.


Spee: „De zogenaamde ’34 WAM verklaring’, artikel 34 wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. In de praktijk blijkt dan dus dat de verzekeringsmaatschappij de nieuwe situatie niet heeft doorgegeven aan de RDW. Waarom men zo nalatig is? Ik kan niet anders dan concluderen dat het vanwege de kosten is. Er moet een mannetje op worden gezet die de gegevens ’on line’ doorstuurt naar de RDW, en zo’n mannetje moet natuurlijk worden betaald. Maar voor óns en de automobilist betekent die laksheid veel meer. Het kost het overheidsapparaat een vermogen aan geld en heel veel menskracht om de zaak te controleren. De weggebruiker kan, als hij niet op het schrijven van de Rijksdienst voor het Wegverkeer reageert, zelfs uiteindelijk door de rechter worden veroordeeld tot 320 euro voor onverzekerd rijden.”Onderschrift bij foto van K. Spee

,,Als verzekeringsmaatschappijen niet ingrijpen, doe ik dat…”De landelijk verkeersofficier is al drie jaar in overleg met de verzekeringswereld om tot een oplossing te komen. Eerst zou „de procedure te lastig zijn”, maar nu alles via internet kan, gaat die vlieger niet meer op. Daarom wil het openbaar ministerie de verzekeraars nu strafbaar gaan stellen. Per keer dat het misgaat, kan dat leiden tot een sanctie van duizend euro. Mochten de 100.000 gevallen van het eerste kwartaal maatgevend zijn voor de overige negen maanden van dit jaar, dan wordt de verzekeringswereld in 2006 dus voor 400 miljoen euro beboet.


Een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars, overkoepelende organisatie van de Nederlandse assurantiebedrijven, in Den Haag kent de situatie en zegt dat „de heer Spee het gelijk volledig aan zijn kant heeft”.


Daarom zal het verbond zijn leden nu snel tot actie aansporen. „Dat er in de eerste maanden van dit jaar bijna 100.000 keer verzuimd is de RDW van verzekeringsmutaties op de hoogte te stellen, heeft ook te maken met leasecontracten”, aldus de woordvoerder. „Nieuwe auto’s die in grote aantallen op 1 januari zijn afgeleverd. Maar dat is geen excuus, duidelijk is dat er door de maatschappijen efficiënter moet worden gewerkt en dat hier een probleem ligt. Al was het alleen maar omdat de aandacht zo dreigt te worden afgeleid van de vijf procent écht onverzekerde automobilisten op de Nederlandse wegen, zo’n 300.000 kentekens.”

 
 
Bron: De Telegraaf (abonnee gedeelte)
 
  27-5-2006  


|

FlitsKaart