‘Zachte' autovoorruit scheelt jaarlijks tientallen dode fietsers

 

Als auto's uitgerust worden met ‘zachte' voorruiten, kan dat jaarlijks tientallen dodelijke verkeersongevallen met fietsers schelen. Dat concludeert de Fietsersbond uit verkennend onderzoek van TNO.TNO heeft in opdracht van de bond met een speciaal computerprogramma botsproeven tussen een auto en een fiets gesimuleerd. De botssimulaties geven aan dat een fietser bij een aanrijding meestal over de motorkap heen, frontaal tegen de voorruit en de harde raamstijlen aankomt. Dit heeft vaak ernstige tot dodelijke gevolgen.TNO heeft ook gekeken naar mogelijke oplossingen. Een zachtere voorruit, bijvoorbeeld door het plaatsen van een airbag die bij een botsing de harde randen of delen van de voorruit bedekt, zorgt voor een duidelijke vermindering van de hoofdbelasting. De botssimulaties hebben ook indruk gemaakt op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het Ministerie wil graag samen met de Fietsersbond in Brussel pleiten voor maatregelen om auto's ook veiliger te maken voor!Fietsers.

Tot nu toe werd voornamelijk onderzoek gedaan naar botsingen tussen auto's en voetgangers. Dat heeft geleid tot een EU-verplichting om bumpers zachter te maken en een buffer aan te brengen tussen motorkap en het bikkelharde motorblok. Die maatregelen zijn echter niet voldoende om het letselrisico voor fietsers te beperken, omdat uit de botssimulaties blijkt dat fietsers hoger en verder op de auto terecht komen.Meer veiligheidswinst

TNO deed botssimulaties met verschillende types auto's. Voor harde conclusies is meer onderzoek nodig, maar kleinere auto's met een korte en steile motorkap lijken de minste kans op ernstig letsel te geven. Fietsers vangen al een groot deel van de klap op met heup en schouder voordat het hoofd de voorruit raakt. De veel verkochte gezinsauto met lange neus scoort slechter in de simulaties dan de kleinere auto. Als de neus van de gezinsauto een andere vorm heeft, zou dat ook doden en gewonden kunnen schelen. Bij de SUV komt er echter nieuw letsel bij. De hoog op zijn wielen staande SUV raakt de fietser zwaar ter hoogte van de heupen.De botssimulaties hebben belangrijke nieuwe gegevens opgeleverd voor de Fietsersbond. “Dit onderzoek toont aan dat het mogelijk is auto's te beoordelen op verkeersveiligheid voor fietsers. Daar kunnen mensen op letten bij aanschaf van een auto, maar tevens geeft het het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de EU gelegenheid de eerste stappen te zetten naar een grotere botsveiligheid voor fietsers. Het is een basis voor onderhandelingen met de auto-industrie of voor wetgeving ”, aldus Hugo van der Steenhoven van de Fietsersbond. In 2005 vielen er 817 verkeersdoden in Nederland. Daarvan waren er 181 fietsers.Op www.fietsersbond.nl/verkeersveiligheid zijn filmpjes van de botssimulaties te bekijken.

 
 
Bron: Fietsersbond
 
  7-5-2006  


|

FlitsKaart