‘Invoeren 60-km gevaarlijk’

 

ALPHEN/CHAAM – Het besluit over de invoering van 60-km-zones op de buitenwegen van de gemeente Alphen-Chaam moet worden teruggedraaid. Dat vindt de gemeenteraadsfractie GBSV. Deze vreest dat het eind juni genomen raadsbesluit ‘rampzalige gevolgen’ heeft voor de verkeersveiligheid.

De fractie heeft het college van B en W en de andere fracties per brief uitgenodigd zich vrijwillig aan een praktijktest te onderwerpen.In dat schrijven zeggen fractievoorzitter Jack Rombouts en Frans van Gestel zelf al enkele routes te hebben getest. Het duo zegt zich daarbij ‘rotgeschrokken’ te zijn van de gevolgen die invoering van 60-km zones kan hebben op wegen waar nu nog 80 km per uur mag worden gereden.„We hielden ons keurig aan een snelheid van 60 km per uur. Maar je schrikt je dan een ongeluk van het overige verkeer: dat vliegt je aan alle kanten voorbij. Levensgevaarlijk“, zei Frans van Gestel in een toelichting.Het argument dat straks wel elke weggebruiker zich aan die maximum snelheid van 60 dient te houden, wuift hij weg. „Want dat is juist het punt: op veel van deze wegen - en zeker die waar al fietspaden langs liggen - wordt een maximumsnelheid van 80 km als redelijk ervaren. Ik schat dat zeventig é tachtig procent zich dan ook niet aan die 60 km zal houden. En dat maakt het zo levensgevaarlijk.“De fractie vindt het verder overdreven dat alle kruisingen op deze wegen verhoogd worden aangelegd en dat al het verkeer van rechts dan voorrang krijgt. „Prima als dat met echt gevaarlijke kruispunten gebeurt. Maar rij bijvoorbeeld eens de weg van Chaam naar Gilze en stel je daarbij voor dat alle kruispunten op een plateau liggen. Dat slaat echt nergens op. Het is bovendien zonde van al het geld. Want alles bij elkaar moeten er bij uitvoering van de plannen alleen al in en rond Chaam 34 plateaudrempels komen en blijven alleen de Bredaseweg en de Baarleseweg 80 km-wegen .“Volgens Van Gestel hebben veel inwoners inmiddels negatief gereageerd. Hij denkt ook dat de raadsfracties zich onvoldoende rekenschap hebben gegeven van de gevolgen van het besluit. Het collegevoorstel is in juni met acht stemmen voor en vier tegen aanvaard. „College en voorstanders van het plan zouden zo sportief moeten zijn om ook eens een praktijktest te houden. Misschien dat ze dan wel van gedachten veranderen. En niemand kan ons volgens mij verplichten om60 km-zones in te voeren.“

 
 
Bron: BN/De Stem
 
  16-8-2006  


|

FlitsKaart