‘Vrijspraak dronken rijders na fout politie’2426x

BREDA – Advocaten voorzien dat dit jaar grote aantallen dronken rijders worden vrijgesproken als gevolg van een foutje bij politiekorpsen.

Dat is deze maand ontdekt door de Friese strafpleiter Willem Anker. Hij geeft cursussen aan collega-advocaten waarin hij hen adviseert over de nieuwe kansen op vrijspraak. Volgens Anker heeft de politie zelf in een intern blad de fout aan het licht gebracht. „Dat hebben we in dankbaarheid aanvaard.“

Veel agenten zijn niet door hun korpschef bevoegd verklaard om de ademanalyseapparatuur te bedienen. Ze hebben veelal wel het vereiste diploma, maar volgens het ‘Besluit Alcoholonderzoeken’ is daar bovenop een uitdrukkelijke aanwijzing door de korpschef vereist. Die zou vaak worden vergeten.

Uit een onderzoek bij de politie Rotterdam-Rijnmond bleken enkele jaren geleden meer dan driehonderd agenten niet de vereiste benoeming te hebben.

Dat is nooit bekend geworden. Dronken rijders die door deze agenten zijn bekeurd, hadden volgens Anker moeten worden vrijgesproken. Nu het wel bekend is, zal het volgens hem ‘de nodige commotie’ veroorzaken.


„Ik krijg dezer dagen reacties uit alle hoeken van het land, nu deze buitenkans bij advocaten bekend is geworden. Ik adviseer ze vrijspraak te vragen of aanhouding van zaken om uit te zoeken of agenten wel bevoegd waren om alcoholtesten te doen. De nodige politiekorpsen zullen dat niet kunnen aantonen en ontdekken dat hun administratie niet op orde is. Prachtig toch.“

Anker vindt niet dat hij met een flauw trucje dronken rijders vrijuit wil laten gaan. „Dit vereiste van benoeming van agenten staat in de wet. Dat is een strikte voorwaarde, dat hebben advocaten niet bedacht.“

Intussen heeft de rechter in Zwolle de eerste vrijspraak uitgesproken. In Breda worden nu op verzoek van advocaten zaken aangehouden voor onderzoek naar de bevoegdheid van politiemensen.

Anker voorziet wel dat de politie de vereiste benoemingen snel in orde zal brengen. „Maar dat telt niet meer voor alle gepasseerde zaken.“

OM: Rechter heeft laatste woord over drankrijders

Gepubliceerd op vrijdag 26 januari 2007

DEN HAAG (ANP) - Het OM betwist dat drankrijders vrijuit gaan als hen een blaastest is afgenomen door een agent die daar geen officiële beschikking voor heeft. De wet biedt voldoende mogelijkheden voor bestraffing van mensen die met een slok op achter het stuur zijn betrapt, zegt het OM.

Justitie reageert hiermee op de uitkomsten van een onderzoek van de Leeuwarder advocaat Wim Anker. Volgens hem verzuimt de korpsleiding die beschikking vaak af te geven, waardoor de blaastesten niet rechtsgeldig zijn.

Het gaat om blaastesten die met apparatuur op politiebureaus zijn uitgevoerd. Voor controles langs de weg zijn de agenten wel volledig bevoegd. Anker verwijst onder meer naar een zaak bij de rechtbank in Zwolle, die een verdachte zou hebben vrijgesproken omdat de beschikking ontbrak.

Opgeleid

Volgens het OM zijn de resultaten van de blaastest in die zaak niet als bewijs gebruikt. Er was genoeg bewijs om de verdachte te veroordelen, aldus een woordvoerder van het OM.

Justitie zegt voor het overige dat alle agenten die werken met ademanalyseapparatuur daarvoor zijn opgeleid. ,,Er bestaat daarom geen reden te twijfelen aan hun vakbekwaamheid.\'\' De korpsleiding moet deze agenten echter ook formeel aanwijzen als bedienaar van de testapparatuur. Als dat niet is gebeurd, is het volgens het OM nog maar de vraag of een verdachte dan dusdanig in zijn belangen is geschaad dat vrijspraak moet volgen.

Bron:  BN/De stem

Melder: Franos
Benter
Rijder (update)

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram