Proef ‘luchtkwaliteitsschermen’ van start



319x

Met de ‘Proeftuin Schermen’ wil Rijkswaterstaat de effecten van (geluids)schermen op de luchtkwaliteit op en langs snelwegen meten. Op een locatie in Putten worden tussen 31 mei 2007 en december 2008 negen verschillende schermen getest. Ook zijn bedrijven middels een prijsvraag uitgedaagd om nieuwe schermen te ontwikkelen die bijdragen aan schonere lucht langs wegen.

Uitgangspunt van de proeftuin is dat de schermen niet alleen geluid absorberen, maar ook emissies van het wegverkeer verdunnen. Literatuur- en windtunnelonderzoek heeft namelijk aangetoond dat geluidsschermen de concentraties van stikstofdioxide en fijn stof langs snelwegen verminderen. De effectiviteit van de schermen kan naar verwachting verder worden verhoogd wanneer bij het ontwerpen van de schermen expliciet rekening worden gehouden met het effect op de luchtkwaliteit.

Op de testlocatie aan de westzijde van de A28 bij Putten worden steeds drie schermen geplaatst. Het zogenaamde referentiescherm, een 4 meter hoog geluidsscherm van glas, blijft gedurende de hele testperiode staan. Daarnaast worden steeds twee andere schermen geplaatst. Ieder scherm wordt minimaal drie maanden beproefd. Tijdens de proef worden achter het scherm de concentraties van stikstofdioxide en fijn stof gemeten.

‘Als eerste zijn een houtvezelbeton scherm met open structuur en een coating met katalytische werking, en een zeven meter hoog scherm neergezet. Deze twee worden in september gewisseld met een poreus scherm met beplanting en een scherm met een T-top’, zegt Lotje van Ooststroom, projectleider Innovatieprogramma Luchtkwaliteit. De ‘Proeftuin Schermen’ is onderdeel van dit programma, een samenwerkingsproject van de ministeries van VenW en VROM.

Commentaar: alsof er nog niet genoeg schermen langs de weg staan die het zicht op de omgeving ontnemen. Bovendien: zo blijven de stofdeeltjes toch hangen ipv. dat ze kunnen verwaaien. Lekker nuttige besteding van onze wegenbelasting.

Bron:  Verkeerskunde

Melder: Roger

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram