Politie en provincie wijzen op risico’s onoplettendheid achter het stuur

 

Cd-tje verwisselen kan grote (dodelijke) gevolgen hebben.

Provincie Groningen, 15-11-2007 • Houd achter het stuur je aandacht bij het verkeer. Zo luidt de boodschap van de campagne ‘Gebruik je hoofd, niet je airbag’ waarmee Regiopolitie Groningen en provincie Groningen automobilisten erop wijzen dat ze tijdens het rijden bij de les moeten blijven. Dat de aandacht (even) wegvalt, blijkt één van de aspecten die een rol spelen bij het grote aantal eenzijdige ongevallen in onze provincie. Bij deze ongevallen zijn geen andere weggebruikers betrokken. Ze gebeuren vaak als bestuurders in een ogenblik van onoplettendheid van de weg raken en de macht over het stuur verliezen. In vijf jaar tijd vielen er door dit soort ongevallen 18 doden in de provincie Groningen. In 2007 zijn nu al zeven automobilisten als gevolg van dergelijke ongevallen verongelukt. Provincie en politie hielden in het najaar van 2006 al een eerste campagne. Deze week start een vervolgcampagne.

Oorzaken

Rijongevallen vinden vooral plaats op wegen/wegdelen die beperkt aandacht vragen oftewel waar je je aandacht voor de rijtaak verliest, bijvoorbeeld op lange rechte wegen en snelwegen. Daarnaast speelt bij deze ongelukken vaak dat bestuurders onvoldoende aandacht hebben voor het verloop van een weg. Een te hoge snelheid in combinatie met onoplettendheid is dan vaak de aanleiding voor het ongeval. Ook inschattingsfouten spelen een rol. En het feit dat mensen zich onvoldoende aanpassen aan (weers)omstandigheden of onvoldoende rekening houden met negatieve invloed van medicijnen en stress. Automobilisten zijn zich vaak onvoldoende bewust van de vermindering van hun reactiesnelheid als ze hun aandacht er niet bij hebben.

Vooral jongeren

Ruim een derde van het aantal doden in het verkeer (34%) valt bij enkelvoudige ongevallen. Dat blijkt uit de meest recente landelijke ongevalscijfers over 2006 van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Opvallend daarbij is dat het aantal verkeersdoden onder jongeren (18-24 jaar) als gevolg van een dergelijk ongeval bijna het dubbele is (60%). Om die reden onderzoeken provincie en politie op dit moment hoe zij in 2008 extra acties kunnen ondernemen om die jongere slachtoffers te verminderen.

Campagne

Met de campagne ‘Gebruik je hoofd, niet je airbag’ van dit najaar willen de partijen álle automobilisten bewust maken van de risico’s die ze nemen in het verkeer. Doel is de verkeersveiligheid op de Groningse wegen te bevorderen. De boodschap wordt onder de aandacht gebracht via onder meer abri-reclame, spots op TV Noord, de website en door affiches en ansichtkaarten die door vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland worden uitgedeeld bij sporthallen en andere openbare gelegenheden. Ook politieagenten delen tijdens controles ansichtkaarten uit om bestuurders te wijzen op deze campagne.

 
 
Bron: Politie.nl
 
  18-11-2007  


|

FlitsKaart