Niet harder dan 30 km in ‘t Harde

 

28 AUGUSTUS 2002 - ‘T HARDE - Behalve de Eperweg, de Wolkamerweg, de Munikkenweg en de burgemeester U. de Vriesweg wordt ‘t Harde een 30-kilometerdorp. Met twintig drempels, tientallen 30-kilometerzoneborden en negentien aan te passen kruispunten hoopt de gemeente Elburg de klus in een week of vijftien geklaard te hebben.‘t Harde gaat begin september op de schop. Het wachten is op de bestelde 30-kilometerborden die het verkeer attent maken op de snelheidsverlaging. Dat vrijwel het gehele dorp een gebied met een toegestane maximale snelheid van 30 kilometer per uur wordt, vloeit voort uit het convenant ‘Duurzaam veilig‘ dat Elburg heeft ondertekend. Deze landelijke maatregel verplicht deelnemende gemeenten alle wegen binnen de gemeentegrenzen in te delen in doorgangswegen en verblijfswegen om de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Op de doorgangswegen (de Wolkamerweg, de Munnikenweg en de burgemeester U. de Vriesweg) blijft de maximumsnelheid 50 kilometer per uur. De tussenliggende verblijfswegen zijn bedoeld voor bestemmingsverkeer van de woonwijken, en worden tot 30-kilometerzone bestempeld.De twintig drempels worden aangelegd op de zijwegen van de drie doorgangswegen. Gelijktijdig met de werkzaamheden worden de fietspaden langs de doorgaande wegen in het dorp op de kruispunten rood gemarkeerd. Daarmee moet duidelijker worden dat ook fietsers voorrang hebben.De werkzaamheden kosten Elburg één miljoen euro.

 
 
Bron: Apeldoornse courant
 
  28-8-2002  


|

FlitsKaart