‘In onze straat wordt te hard gereden’

 

RIJSSEN - ‘In onze straat wordt te hard gereden. De grens van 30 kilometer per uur wordt niet gerespecteerd’, benadrukte bewoner Tijhof gisteravond in de vergadering van de commissie Openbare Werken namens zijn medebewoners van de WeijerdstraatLang werd vervolgens gesproken over het ‘subjectieve gevoel van onveiligheid. Waar de bewoners het nodig vinden dat er maatregelen worden genomen tegen de hardrijders in hun straat, vindt het college van Burgemeester en Wethouder dat er geen snelheidsremmende maatregelen nodig zijn. Immers, de straat is in 1995 ingericht als woonstraat. ‘De weg is duurzaam veilig ingericht en het gebied valt onder de 30 km-zone.’Overigens wilde bewoner Tijhof - gezien de recente wateroverlast in Rijssen - liever geen drempels aangelegd zien...Omdat de bewoners zich desondanks onveilig voelen, stelde VVD-woordvoerder A.J. Kevelam voor paaltjes te plaatsen in deze straat die ingericht is op één niveau. ‘In Amsterdam noemen ze die Amsterdammertjes, misschien kunnen hier Rijssenaartjes worden neergezet...’Fractevoorzitter R.M.C. Delahaije van de PvdA zag wel wat in zo’n ‘kleine ingreep’, maar zei wel behoefte te hebben aan objectieve gegevens wat betreft de onveiligheid. Ook andere commissieleden drongen aan op snelheidsmetingen in deze straat. ‘Maar dan zijn er heel wat straten die op die manier kunnen reageren’, stribbelde wethouder J. Ligtenberg tegen.De beide SGP-woordvoerders in deze commissievergadering waren echter van mening dat best ook mocht worden voldaan aan het verzoek van de bewoners van de Wilhelminastraat om hier een bloembak te plaatsen om de snelheid van auto’s te drukken. ‘Laten we in deze twee straten een proef doen met een aantal summiere dingen’, stelde H. Voortman. Ook W.H. Veneklaas (GemeenteBelang) wilde pas het voorstel van het college ondersteunen om geen snelheidsremmende maatregelen te nemen in de Weijerdstraat als er wèl een proef zou worden gedaan ‘met strepen of paaltjes’ om de bewoners toch een gevoel van veiligheid te geven.Enkele commissieleden drongen ook aan op snelheidsmetingen om zo ‘feiten’ te krijgen.

 
 
Bron: Twentsche Courant-Tubantia
 
  28-8-2002  


|

FlitsKaart