Hardrijder A12 blijft ’t haasje

 

De trajectcontrole op de Utrechtsebaan bij Voorburg blijft gewoon gehandhaafd. Dat heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat bekend gemaakt.

Over de controles bestond onzekerheid, omdat de 80-kilometerzone tussen Bezuidenhout en het Prins Clausplein verdwijnt. In plaats daarvan moet een systeem komen met variabele maximumsnelheden. „De trajectcontrole wordt aangepast aan de op dat moment geldende snelheid,’’ licht een woordvoerder van het ministerie toe. „Als het bord 100 aangeeft, word je geregistreerd als je het traject met meer dan 100 kilometer per uur aflegt. En als het bord 80 aangeeft, past de controle zich daarop aan.’’

In juni maakte minister Eurlings (VVD, verkeer) bekend dat hij de omstreden 80 kilometerzones rond de grote steden wil schrappen. Sinds de invoering in 2005 stond het verkeer op de A12 bij Den Haag (de stad ‘uit’) veel vaker vast. De minister hoopt dat dynamische snelheden de doorstroming zal verbeteren. In de praktijk betekent dit waarschijnlijk dat normaal gesproken 100 kilometer per uur mag worden gereden. Als de weersomstandigheden of uitstoot van fijnstof daar aanleiding toe geven, zal de snelheid worden verlaagd naar 80 kilometer per uur.

De woordvoerder kon nog niet aangeven wanneer het nieuwe snelheidsregime ingaat. „De uitvoerende werkzaamheden zijn gestart, maar het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe systeem operationeel wordt.’’

Overigens blijft de maximumsnelheid de stad ‘in’ , richting het Malieveld, onveranderd. Daar blijft - dag en nacht - een snelheid van 80 kilometer per uur gelden.

 
 
Bron: Algemeen Dagblad
 
  1-6-2009  


|

FlitsKaart