Provincie Fryslân zet in op halvering verkeersdoden en gewonden

 

Het aantal verkeersdoden is de afgelopen 25 jaar meer dan gehalveerd, van 75 in 1994 tot 25 in 2009. De ambitie van de provincie Fryslân is om dat verder terug te dringen naar 14 in 2025. Dat geldt ook voor het aantal ziekenhuisgewonden, daar wil de provincie ook toe naar een halvering in 2025, van 300 in 2009 naar 154 in 2025. Daarnaast wil de provincie extra inzetten op de thema’s Alcohol in het verkeer, Snelheid in het verkeer en Ouderen in het verkeer. Dit laatste vooral met het oog op de zich wijzigende samenstelling van de Friese bevolking. Ouderen zijn immers extra kwetsbaar in het verkeer.

Gedeputeerde Piet Adema: “ De 25 verkeersdoden en 300 gewonden In Fryslân zijn er teveel. Daarom is het mijn inzet om Fryslân nog verkeersveiliger te maken. We hebben zorg voor onze inwoners en andere verkeersgebruikers, van jong tot oud, dat zij verkeersveilig door deze provincie kunnen.” De nieuwe strategie raakt diverse beleidsterreinen zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, het onderhoud van de openbare ruimte of de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening. Op vele terreinen liggen mogelijkheden en aanknopingspunten om bij te dragen aan de bevordering van de verkeersveiligheid. “ Onze acties richten zich van rijopleiding voor bromfietsers tot aan aanpassen van bermen. Alles is erop gericht om verkeersslachtoffers te voorkomen.” Aldus Piet Adema.

De strategie richt zich in het bijzonder op jongeren tussen de 12 en 24 jaar en op ouderen, omdat zij vaker betrokken zijn bijeen verkeersongeval. Deze doelgroepen krijgen onder andere verkeerseducatie, daarnaast past de provincie waar nodig ook haar wegen aan om te zorgen voor een betere verkeersveiligheid, een voorbeeld hiervan is de aanpak van de Stroobossertrekweg.

Opmaat naar nieuwe strategie
De nieuwe Strategie Verkeersveiligheid is grondig voorbereid vanuit het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid in Fryslân (ROF). Een viertal deelrapportages doet verslag van de historie qua verkeersslachtoffers, doet verslag van de maatschappelijke omgeving van verkeersveiligheid, zoemt in op het thema Ouderen in het verkeer en doet een Verkenning naar Integrale Verkeersveiligheid. Het OVVF heeft zich in haar decembervergadering positief uitgelaten over deze strategie en het met een positief advies aan het College van GS gezonden.

Overleg Verkeer en Vervoer Fryslân (OVVF)
Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF)
Het OVVF is het bestuurlijk overleg verkeer en vervoer tussen de provincie Fryslân (voorzitter gedeputeerde Piet Adema) en de 31 wethouders verkeer en vervoer, alsmede de rijksvertegenwoordiger in de regio. Het ROF is een vaste werkgroep van het OVVF en is het overleg tussen de provincie Fryslân (voorzitter gedeputeerde Piet Adema), het Rijk, Friese gemeenten, het openbaar ministerie en de Friese politie alsmede de maatschappelijke organisaties ANWB, VVN, Fietsersbond, BOVAG en Vereniging Verkeersslachtoffers.

 
 
Bron: RTV Noordoost-Friesland
 
  2-3-2010  


|

FlitsKaart