Fietsersbond start gedragscampagne fietsers én automobilisten

 

Onder de titel Vriendelijkverkeer.nl start de Fietsersbond op donderdag 25 maart een landelijke campagne over verkeersgedrag. De Fietsersbond wil met deze campagne bereiken dat verschillende verkeersdeelnemers meer rekening houden met elkaar, waardoor het verkeer plezieriger en veiliger wordt. (25-3-2010)

De campagne richt zich op het gedrag tussen fietsers en automobilisten, fietsers onderling en fietsers en voetgangers. Uitgangspunt is dat alle soorten verkeersdeelnemers wel eens –onbewust- hinderlijk gedrag vertonen ten opzichte van elkaar. Vooral kwetsbare groepen als ouderen en kinderen hebben daar last van. De campagne gaat nadrukkelijk niet over verkeersregels, maar over het voorkomen van hinderlijk, onduidelijk en als bedreigend ervaren gedrag.

www.vriendelijkverkeer.nl

Fietsersbond spreekt ook fietsers aan

De campagne loopt door tot in 2011.In deze periode zal de Fietsersbond steeds nieuwe middelen en acties ontwikkelen en nieuwe thema’s aansnijden. In het komende jaar begint de Fietsersbond met de thema’s: het uitparkeren en openen van autodeuren en het richting aangeven, zowel door automobilisten als door fietsers. Toekomstige onderwerpen zijn onder meer: rustig remmen bij nadering kruispunt of zebrapad, fietsparkeren niet op looproutes, autoparkeren niet op fietsstroken, afstappen op de stoep en ruimte geven bij inhalen. Het is voor het eerst in haar 35-jarig bestaan dat de Fietsersbond een dergelijke campagne voert. Bijzonder is tevens dat de Fietsersbond ook de eigen achterban, fietsers, op hun gedrag aanspreekt.

Low budget en inventieve middelen
Omdat de Fietsersbond niet over een gigantisch campagnebudget beschikt, is gezocht naar inventieve middelen en samenwerking met diverse partijen. De campagne is voor een deel zelf en voor een deel in samenwerking met bureau Rich ontwikkeld. Naast beperkte inzet van low budget, maar leuke en verrassende radio- en tv-spotjes, zijn er bel- en gebarenclinics als straatact, acties van lokale afdelingen van de bond, stickers en een website waar bezoekers onder andere hun verkeersvriendelijkheid kunnen testen en hun ‘attentmoment’ kunnen uploaden. Onder de inzenders van deze attentmomenten in beeld, tekst, foto of film, wordt iedere maand een fiets verloot. Verkeerspsycholoog Wildervanck is om twee redenen enthousiast over de campagne: “De Fietsersbond steekt hiermee ook de hand in eigen boezem, wat de geloofwaardigheid van de campagne sterk verhoogt. Daarnaast onderscheiden zich de ingetogen opzet en inhoud weldadig van de schreeuwerige ‘reclame’campagnes die we langzamerhand gewend zijn.”

Verkeersetiquette
Etiquettedeskundige en publiciste Reinildis van Ditzhuyzen ondersteunt de campagne met tips over prettige omgangsvormen tussen fietsers, automobilisten en voetgangers. Deze worden later mogelijk gebundeld in de Verkeersditz. Mevrouw van Ditzhuyzen is zeer enthousiast over de campagne: “Duidelijk en attent gedrag in het verkeer is niet tuttig, maar nuttig”.
Wethouder Ingrid de Bondt van Utrecht is enthousiast over de toon en het ontbreken van het opgestoken vingertje. “Kleine handelingen die er voor zorgen dat we ons als voetganger, fietsers, automobilist en buschauffeur prettiger voelen.” De gemeente Utrecht verspreidt de posters en folders onder andere in gemeentelijke fietsenstallingen en parkeergarages.

Van de start van de campagne Vriendelijkverkeer.nl werd onder meer verslag gedaan in het Jeugdjournaal en in Hart van Nederland.

 
 
Bron: Fietsersbond.nl
 
  25-3-2010  


|

FlitsKaart