EU: boetes over grens moeten sneller geïnd

 

De Europese Commissie wil dat lidstaten werk maken van het innen van verkeersboetes die weggebruikers opgelegd krijgen in andere EU-lidstaten. Vooral overtredingen van buitenlandse bestuurders die geregistreerd worden met geautomatiseerde systemen zoals flitscamera’s, blijven vaak onbestraft.

Dat stelt de Europese Commissie in haar recentelijk gepresenteerde Verkeersveiligheidsprogramma 2011-2020, waarmee ze een halvering van het aantal verkeersdoden wil bewerkstelligen. Dit najaar presenteert de Commissie een wetsvoorstel om de uitwisseling van kentekengegevens te verbeteren. Nederland deelt die nu alleen met België, Duitsland en Zwitserland.

Halveren aantal verkeersdoden

In de komende tien jaar wil de Commissie het aantal verkeersdoden binnen de EU halveren, blijkt uit het veiligheidsprogramma. Daarvoor wordt onder meer aandacht besteed aan veiligheidsmaatregelen, infrastructuur en betere rij-opleidingen. Ook een betere handhaving komt aan bod. Volgens de Commissie is dat een doeltreffend middel om het aantal verkeersdoden terug te dringen.

Het wetsvoorstel dat dit najaar wordt gepresenteerd was in 2008 al gedaan, maar nog niet goedgekeurd. Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon doet de Commissie een nieuw voorstel.

Veel mensen die nu te hard rijden in Europa ontlopen hun boete, blijkt uit onderzoek van de Commissie. Vaak zijn dat bestuurders uit een andere lidstaat. Als die niet beboet worden, voelen binnenlandse bestuurders zich gediscrimineerd. Dat is slecht voor het draagvlak voor de handhaving.

Parket Team Verkeer

Het Landelijk Parket Team Verkeer van het Openbaar Ministerie is dan ook blij met het voorstel van de Commissie. „Daardoor kunnen juridisch bindende bepalingen worden opgelegd. Tot nu toe was de samenwerking vrijblijvend, waardoor we met veel landen geen afspraken konden maken over de uitwisselen van kentekengegevens.”

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat zegt „in beginsel alle initiatieven om de verkeersveiligheid te vergroten” toe te juichen.

Zestien landen hebben een kaderbesluit uit 2005 over de erkenning van opgelegde boetes omgezet in nationale wetgeving. Maar zonder bilaterale afspraken over de uitwisseling van kentekengegevens kunnen boetes nog altijd slecht worden opgelegd. Het nieuwe wetsvoorstel dwingt lidstaten tot uitwisseling van de gegevens.

181 instanties

Ook de organisatie in de landen zelf zorgt voor problemen. Zo zijn er in Frankrijk 181 instanties verantwoordelijk voor de inning van boetes.

 
 
Bron: NRC Handelsblad
 
  27-7-2010  


|

FlitsKaart