A27 aangewezen als eerste ‘supersnelweg’ (update)1392x

Terwijl de kans groot is dat u op het moment aanschuift in de meer dan 300 kilometer file die ons mistige land op dit moment rijk is, stippen wij de kwestie ‘supersnelweg’ nog eens aan. De dubbeldeksvariant van de A27 is door het Rijk aangewezen als eerste supersnelweg. Dit houdt in dat er voor de doorgaande stroken tol betaald moet worden, een unicum in Nederland.

Dat de Nederlandse automobilist de laatste jaren alleen maar meer een melkkoe is geworden om zo de alsmaar groeiende begroting nog enigszins in balans te houden mag een voldongen feit heten. Gelukkig was aanvankelijk het plan om de supersnelwegen te betalen met inkomsten uit de kilometerheffing, en dat scheelde de reeds zwaar belaste automobilist een dubbele penetratie van Vadertje Staat. Echter, ons nieuwe kabinet geeft de voorkeur aan het zwaarder belasten van de brandstof dan een kilometerheffing in te voeren.

Nederland slibt dicht, en het zal de komende jaren alleen maar erger worden. Dit is een realiteit die we onder ogen moeten zien. Door een gebrek aan ruimte en strenge milieu-eisen kunnen we niet zomaar het hele land asfalteren, en bovendien is dit (meestal) onwenselijk. Aan de andere kant moet er wel een uitbreiding van de wegcapaciteit komen, en het kabinet Rutte-I is van plan hieraan tegemoet te komen. Aangezien er echter geen geld is om zelf flink te investeren (er is slechts 125 mln per jaar uitgetrokken voor de uitbreiding van het wegennet), wordt zwaar ingezet op de zogeheten Publiek Private Samenwerking (PPS). Met geld van private partijen, zoals bijvoorbeeld pensioenfondsen, moet meer infrastructuur worden gerealiseerd, en in ruil daarvoor mogen deze partijen tol vangen. In andere landen, zoals Frankrijk, is dit al sinds jaar en dag realiteit.

De vraag is echter: kan de nieuwe regering het zich permitteren om een tolsysteem in te voeren, en daarnaast de huidige belastingen ongemoeid te laten? Wij betalen momenteel accijnzen over onze brandstof, BPM bij de aanschaf van een auto en wegenbelasting. Alles bij elkaar opgeteld is dit een zware last, en toch is de dagelijkse realiteit dat er erg vaak in de file aangeschoven kan worden. Is het derhalve te billijken om ook nog eens een tolsysteem parallel aan deze belastingen in te voeren, of zou het misschien handiger zijn om vrachtwagens bijvoorbeeld hun eigen plekje te geven en deze een tol te laten betalen?

De uitvoering van de huidige plannen zal nog een flinke tijd in beslag nemen, en er is dus ruim tijd om een invulling aan de details te geven. Mochten er specialisten meelezen die het fijne weten van hoe dit tolsysteem wordt geïncorporeerd in de overige belastingen, dan is hun input van harte welkom!

De Telegraaf schreef: Wegen blijven zonder tol

"Er komt geen tol op bestaande wegen." Dat heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) maandag laten weten.

De VVD-bewindsvrouw reageert op geruchten dat in deze kabinetsperiode tol zou worden ingevoerd op een nieuwe dubbeldekssnelweg op de A27 bij Gorinchem. Ook de verlengde A15 tussen Arnhem en Nijmegen werd genoemd als tolroute.

Volgens de minister kan van tol op het gewone wegennet geen sprake zijn. "De automobilist betaalt voldoende belastingen, daarvoor moet hij vlot kunnen doorrijden over onze wegen. Tol kan alleen maar van toepassing zijn op bijzondere extra wegen." Daarbij doelt ze op alternatieve trajecten die met privaat geld worden aangelegd.

Rijkswaterstaat stelt dat het wat betreft de A27 nog onduidelijk is voor welke variant voor een nieuwe brug over de Merwede zal worden gekozen. Aangezien deze weg deel uitmaakt van de bestaande A27, kan daar nooit tol worden ingevoerd, aldus een woordvoerster.

Bron:  Autoblog

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram