Niet meer flitsen voor de euro’s

 

De gemeenteraadsfractie Trots wil dat snelheidscontroles voortaan gehouden worden op plaatsen waar ze de veiligheid beter dienen. Ook zouden overtreders direct staande gehouden moeten worden om hun bon aan te pakken.

Er moet geen tijd verloren gaan tussen het begaan van een snelheidsovertreding en het moment dat je er iets van hoort, vindt Trots. Als iemand twee of drie weken na een snelheidsovertreding een acceptgiro thuis krijgt, is er geen verband tussen het vergrijp en de sanctie vindt Trots-fractielid Rien Blokker. Temeer omdat de politie vaak met verborgen apparatuur controleert. Volgens Blokker heeft iemand die bericht krijgt van het justitieel incassobureau geen idee waar het over gaat.

"Trots is erg voor handhaving, maar het moet wel zin hebben. De politie moet zichtbaar controleren, daar gaat een preventieve werking van uit. Wie zich niet aan de regels houdt moet het meteen voelen. Dan passen mensen hun gedrag aan."

Trots wil dat de burgemeester met de politie afspreekt waar wel en waar niet gecontroleerd wordt. Het hoeft wat Trots betreft niet op plaatsen waar de veiligheid niet in geding is. Als voorbeeld noemt Blokker de Provincialeweg vanaf het centrum van Zaandam. In Koog aan de Zaan is de maximum snelheid zeventig, in Zaandam is dat vijftig. Trots heeft de indruk dat daar bij controles goed verdiend wordt, maar de veiligheid wordt er niet beter van. "Bonnenquota mogen niet meer, maar het lijkt hier nog te bestaan."

In plaats van controles op bijvoorbeeld de Thorbeckeweg en de Westzanerweg wil Trots dat de politie gaat staan op straten als Poelenburg, Watering, Houtveldweg en omleidingsroutes. Daar wordt buiten de spitsuren hard gereden, zegt Blokker en op die plaatsen is het gevaarlijk.

Ook aan wat Blokker 'onzin-boetes' noemt moet een eind komen. "Wie 54 rijdt krijgt nu een prent." Wat hem betreft gaat de grens omhoog, naar tegen de zestig inclusief de correctie van drie kilometer.

Trots heeft van de ideeën een raadsvoorstel gemaakt dat donderdag in het gemeentehuis wordt besproken.

 
 
Bron: Noordhollands Dagblad
 
  9-5-2011  


|

FlitsKaart