’Vriendjes’ bepalen verkeersgedrag bij pubers

 

Kuddegeest en andere sociaalbepaalde gedragingen dicteren het verkeersgedrag van pubers méér dan louter kennis van verkeersregels. Dat is de belangrijkste bevinding van een testmethode voor 12 tot 15-jarigen die door het instituut wetenschap voor beleid en samenleving (ITS) voor het Rijk is ontwikkeld. Verkeerseducatie zou daarom onderdeel moeten zijn van maatschappijvakken.Veel aandacht krijgen verkeer en verkeersveiligheid in het Nederlands voortgezet onderwijs niet, zo stelt het ITS vast. Van enige verplichting is geen sprake en voor zover verkeerseducatie al aandacht krijgt, lift dit 'vak' mee met bijvoorbeeld aardrijkskunde of natuurkennis. De jongste ervaringen met de testmethode wijzen evenwel uit dat verkeerseducatie beter meegenomen kan worden met maatschappelijk georiënteerde vakken als sociale vaardigheid en gezondheidszorg. Dit laatste in relatie tot de attitude van opgroeiende jongeren over alcohol en drugs.Opdrachtgevers voor de ITS-verkenning zijn de ministeries van Verkeer en Waterstaat en dat van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De reden voor de ontwikkeling van de testmethode is dat deze groep jongeren relatief vaak betrokken is bij verkeersongevallen. Het ITS ontwikkelde verschillende schalen waarop gescoord kan worden. Tijdens een lesuur komen zo verschillende hoofdonderwerpen aanbod als: kennis, normhantering, groepsgedrag en het bewust nemen van risico’s De uitkomsten op groepsniveau worden getoetst aan de feitelijke ongevalbetrokkenheid van jongeren.Het meetinstrument is inmiddels beproefd op 26 scholen onder ruim 1600 leerlingen. Dat verkeerseducatie een verplicht vak in het voortgezet onderwijs zou moeten zijn, vindt het ITS te ver gaan. Daarvoor moet dit aandachtsgebied te veel concurreren met andere prioriteiten. Maar voor scholen die uit eigener beweging extra aandacht aan verkeer en verkeersveiligheid willen schenken, geeft de ontwikkelde test duidelijkheid over vorm en inhoud. De testmethodiek is inmiddels landelijk beschikbaar.

 
 
Bron: http://www.verkeerskunde.nl/nieuws2002/verkeersged
 
  10-7-2002  


|

FlitsKaart