Bonnenactie loopt nog altijd door – ook op de snelweg

 

Hoe voer je het meest effectief actie tegen het uitblijven van een nieuwe politie-CAO) Regelmatig krijgen het Landelijk Actiecentrum (LAC) en de actieteams in de eenheden de suggestie toegestuurd om de werkgever (= de overheid) rechtstreeks in zijn portemonnee te raken door geen of aanzienlijk minder bekeuringen meer uit te schrijven. Blijkbaar is nog niet iedereen duidelijk dat heel veel collega’s al meer dan twee maanden op deze wijze actie voeren. Naar schatting is de schatkist daardoor al vele miljoenen misgelopen – en de teller loopt nog steeds.

Op zondag 8 maart hebben de politiebonden de collega’s in de wijkteams opgeroepen vanaf maandag 9 maart alleen nog bekeuringen uit te schrijven bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. Een week later zijn de verkeershandhavingsteams (VHT’s) en de radarwaarnemers opgeroepen zich bij deze actie aan te sluiten.

Hogere drempelwaarde
Vaak wordt gedacht dat aan deze laatste oproep weinig tot geen gehoor wordt gegeven, omdat er nog altijd geflitst en gelaserd wordt. Dat is echter gezichtsbedrog. Collega’s die aan de CAO-actie meedoen tonen zich coulant tegenover de burger door het instellen van een hogere drempelwaarde voor een snelheidsovertreding. Dat kan bijvoorbeeld 20 kilometer meer zijn; in dat geval krijgt iemand bij een voorgeschreven maximumsnelheid van 80 kilometer pas een bekeuring bij een snelheid van meer dan 107 kilometer per uur (de standaard marge van 7 kilometer + 20 coulance-kilometers). Mede daardoor verdwijnen heel wat ‘overtredingen’ in de prullenmand.

Vaste camera's staan over het algemeen nog gewoon op de oude waardes ingesteld. Deze controleapparatuur staat meestal op plaatsen waar snelheidsovertredingen echt grote risico’s met zich meebrengen.

Vele miljoenen minder

Het is duidelijk dat de coulance-actie de werkgever/de Nederlandse overheid een hoop inkomsten scheelt. Een bedrag dat loopt in de miljoenen en dat nog stijgt met elke week dat de actieperiode voor een goede nieuwe politie-CAO langer duurt.

 
 
Bron: Nederlandse Politiebond
 
  20-5-2015  


|

FlitsKaart