130 kilometer per uur kost 15 doden per jaar

 

Het is mogelijk om op verschillende snelwegen buiten de Randstad 130 km per uur te rijden. Wel zorgt de maatregel voor 15 meer doden per jaar.

Dit blijkt uit een rapport dat adviesbureau Goudappel Coffeng vandaag heeft publiceerd.

Het bureau gaat ervan uit dat overal waar automobilisten nu 120 km per uur mogen rijden, de maximale toegestane snelheid straks naar 130 km per uur gaat. Het gaat dan om vierduizend van de negenduizend kilometer snelweg in Nederland.

In de praktijk zullen auto’s op deze plekken lang niet altijd harder kunnen rijden. Maar het kabinet richt zich op dynamische maximale toegestane snelheid. Als het druk is, dan is bijvoorbeeld maar 100 km per uur toegestaan. Op rustige momenten kan de snelheid naar 130 km per uur.

Files
Volgens het rapport, dat het bureau op eigen initiatief heeft opgesteld, zal de hogere snelheid in de praktijk alleen lonend zijn voor automobilisten die langere afstanden afleggen. Daarbij gaat het vooral om ritten buiten de Randstad en buiten de spits.

Om 130 kilometer per uur te kunnen rijden, zijn snelwegen nodig met weinig op en afritten. Ook moet er niet te veel vrachtverkeer zijn, omdat er anders door het grotere snelheidsverschil meer kans is op ongelukken. Als voorbeeld voor geschikte snelwegen noemt het rapport de de A7 tussen Hoorn en Sneek (inclusief de Afsluitdijk) en de A73 tussen Nijmegen en Venlo.

Op andere plekken in het land kan de hogere maximumsnelheid juist voor extra vertraging zorgen. Dit speelt onder andere bij de poorten van de Randstad, zoals de A6 bij Almere, de A9 bij Beverwijk, de A12 bij Ede en de A15 bij Sliedrecht. Op deze plekken krijgen automobilisten meer onzekerheid over hun reistijd.

Milieu
De hogere toegestane snelheid zal zorgen voor 15 meer doden per jaar en 200 extra gewonden, waarvan de helft met ernstig letsel. Het adviesbureau zegt hiervoor de huidige, algemeen aanvaarde rekenregels te hebben gehanteerd.

Voor het milieu lijken te gevolgen mee te vallen. De geluidsoverlast langs de snelwegen zal toenemen met 0,8 dBA. Hiermee is volgens het adviesbureau niet verplicht om geluidwerende maatregelen te nemen. Ook een hogere uitstoot van fijn stof zal nauwelijks voor problemen zorgen. Maar de uitstoot van stikstofdioxide (NO2) zal met 29% stijgen, en gaat vooral in Gelderland en Noord-Brabant de norm overschrijden.

Ook zal de CO2 uitstoot met 2,5% stijgen. De besparing die nu wordt gedaan doordat zuinige auto’s minder belasting betalen, wordt daarmee teniet gedaan.

 
 
Bron: FD
 
  29-10-2010  


|

FlitsKaart