130 km/h, maar voor hoe lang?

 

Het is niet voor het eerst dat er een (pret)maatregel wordt genomen die door een volgend kabinet wordt teruggedraaid. Een recent voorbeeld daarvan is de aanpassing van de regeling betreffende de belastingvrijstelling van zuinige auto’s. Ook de verhoging van de maximumsnelheid zal er straks aan moeten geloven. Het is slechts een kwestie van tijd.

De verhoging van de maximumsnelheid was een belangrijke verkiezingsbelofte van de VVD en de PVV. De één wilde 130 km/h, de ander 140 km/h. In februari opende de VVD zelfs de verkiezingscampagne voor de provinciale Staten langs de A2 hiermee. Om ons land ‘sterker, veiliger en financieel gezond te maken’ werd de verhoging van de snelheid op wegen zelfs als concreet voorbeeld aangehaald.

Maar nu de verkiezingen zijn geweest en de Eerste Kamer is vastgesteld, worden er door het kabinet nieuwe plannen bedacht. De huidige verhoging van de maximumsnelheid tot 130 km/h op een aantal wegen is ons land nu nog een proef. Het is daardoor niet zeker of de maatregel straks blijvend wordt ingevoerd. Daarnaast kunnen de opvattingen over de wenselijkheid hiervan veranderen, waardoor de snelheid na enige tijd toch weer wordt verlaagd. Het onlangs gepresenteerde Energierapport 2011 van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie lijkt al in die richting te gaan.

In het rapport wordt gesteld dat de transportsector een vitale economische sector is, die kwetsbaar is door zijn grote olieafhankelijkheid. Het transport is tevens een belangrijke bron van de uitstoot van CO2 en Nederland moet straks voldoen aan Europese eisen. Om het olieverbruik en de CO2-uitstoot te verkleinen, worden in het rapport een aantal oplossingen aangedragen. Het rapport rept met geen woord over maatregelen ten aanzien van de scheepvaart of het luchtverkeer. Deze twee sectoren verbruiken de meeste olie en stoten de meeste CO2 uit. De voorstellen in het rapport hebben alleen betrekking op het wegverkeer. Daarbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld zuiniger motoren en ICT-toepassingen op wegen. Om de doelstellingen te halen wordt ook een ‘zuiniger rijgedrag’ genoemd.

Wat moet er nu worden verstaan onder het stimuleren (afdwingen?) van een zuiniger rijgedrag? Wil het kabinet dat automobilisten minder snel optrekken, eerder overschakelen in een andere versnelling of de auto langer laten uitrollen wanneer men een verkeerslicht op rood nadert? Vast niet. Daarmee kun je toch nooit een redelijke vermindering in het brandstofgebruik realiseren of een lagere CO2-uitstoot. In de wetenschap dat een lagere snelheid zal leiden tot de grootste besparing op het verbruik van brandstof en een lagere uitstoot van CO2 kan dat maar één ding betekenen: De proef met 130 km/h was leuk, het wordt een tijdje ingevoerd, maar daarna is het weer mooi genoeg geweest.

 
 
Bron: Telegraaf.nl
 
  7-1-2011  


|

FlitsKaart