23 automobilisten onder invloed bij verkeerscontrole579x

De Regiopolitie Groningen heeft vrijdagavond een grootscheepse verkeerscontrole gehouden. De controle had een multidisciplinair karakter door samenwerking met diverse partners, zoals de KMAR, douane, belastingdienst, Veilig Verkeer Nederland en Veiligheidszorg Groningen.

Als de aanvoer van verkeer het toeliet, werd al het verkeer dat de stad binnenkwam via borden naar het Sontplein geleid. De controle is gehouden om de verkeersveiligheid te vergroten. Vanuit dat oogpunt is met name gecontroleerd op het rijden onder invloed.

Resultaten alcoholcontrole

In totaal zijn 2500 blaastesten afgenomen. 23 automobilisten bleken onder invloed van alcohol te verkeren, vier daarvan waren beginnend bestuurder. Het hoogst gemeten alcoholpercentage is 1,35 promille. Van drie automobilisten is het rijbewijs ingevorderd. De overige automobilisten zijn met een bekeuring en een tijdelijk rijverbod weggestuurd. Een 27-jarige automobilist uit Groningen weigerde, nadat hij een F had geblazen, mee te werken aan een ademanalyse. Bovendien stond de man nog gesignaleerd. Hij is aangehouden en ingesloten.

Automatic Numberplate Recognition

Bij de controle werd door de Dienst Motorrijtuigenbelasting gewerkt met automatische kentekenherkenning. De ANPR (Automatic Numberplate Recognition) scande de kentekens van alle auto’s die het controlestation aan het Sontplein passeerden. Het apparaat geeft op basis van een kenteken informatie over bijvoorbeeld de wegenbelasting, belastingschulden en openstaande boetes. Bij de controle kwamen er 15 zogenaamde ‘hits’, oftewel openstaande schulden of boetes.

Bron:  politie.nl

Melder: Cesar

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram