30 km is vaak een wassen neus

 

Veel automobilisten in de stad Groningen trekken zich niets aan van de 30 km-gebieden. Burgemeester en wethouders overwegen daarom om minder van deze gebieden in te richten dan aanvankelijk de bedoeling was. Dat staat in een brief van burgemeester en wethouders.

Volgens B en W werken de zones, waar niet harder gereden mag worden dan 30 km, op veel plekken niet. De 30 km-gebieden zijn door de gemeente sober ingericht, waarbij slechts een bord de maximumsnelheid aangeeft. Snelheidsbeperkende maatregelen als drempels of wegversmallingen ontbreken vaak. Ten eerste kost dat veel geld en ten tweede ontberen die maatregelen voldoende draagvlak onder de bevolking.

Burgemeester en wethouders leggen de gemeenteraad twee keuzes voor. Ten eerste kan het huidige beleid worden voortgezet, waarbij het inrichten van 30 km-gebieden niet veel meer behelst dan het plaatsen van borden.

De alternatieve keuze is stoppen met het neerzetten van slecht nieuwe 30 km-borden. In plaats daarvan zou een beperkt aantal gevaarlijke wegen dusdanig moeten worden ingericht dat het verkeer daar wel genoodzaakt is om langzaam te rijden. Dat betekent minder, maar veiliger 30 km-zones.

 
 
Bron: www.dvhn.nl
 
  19-9-2008  


|

FlitsKaart