3VO: regeerakkoord slecht voor verkeersveiligheid


HUIZEN (ANP) - Verkeersveiligheidorganisatie 3VO vindt dat het nieuwe kabinet de plank volledig mis slaat als het gaat om veiligheid. Het regeerakkoord beperkt zich volgens 3VO tot de bestrijding van criminaliteit. Verkeersveiligheid wordt alleen genoemd in relatie tot wegenbouw en filebestrijding.Dagelijks vallen in het verkeer drie doden en vijftig zwaargewonden. 3VO wil dat het kabinet maatregelen neemt om het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen.

Bron:  ANP

Melder: Eddo