Deltaplan Mobiliteit: ‘Rekeningrijden vanaf 2024 hele dag voor iedereen’

 

De Mobiliteitsalliantie - een samenwerkingsverband van 24 grote organisaties op het gebied van vervoer en transport - wil dat het kabinet zich opnieuw buigt over rekeningrijden in Nederland. Doel van onder meer de RAI Vereniging, ANWB, NS, Transport en Logistiek Nederland, Koninklijk Nederlands Vervoer, de Fietsersbond en Rover is om kilometerheffing vanaf 2024 ‘voor iedereen en niet alleen in de spits’ in te voeren.

De organisaties hebben hun voorstellen en zienswijzen gebundeld in een zogenoemd Deltaplan dat morgen aan het kabinet zal worden overhandigd. De Mobiliteitsalliantie wil dat politiek Den Haag nu al begint met het voorbereiden van het rekeningrijden dat over 5 jaar een feit moet zijn. ,,We zijn unaniem. Het volgende kabinet moet spijkers met koppen slaan om rekeningrijden concreet te maken. Er is geen andere weg”, benadrukt voorzitter Steven van Eijck van de RAI Vereniging vandaag in De Telegraaf.

Het kabinet-Rutte III heeft afgesproken om rekeningrijden alleen in te voeren voor trucks en expliciet niet voor personenauto’s. De Mobiliteitsalliantie richt zich in het al eerder aangekondigde plan echter op een volgende regering. Van Eijck: ,,Het volgende kabinet gaat hier werk van maken, als er tenminste genoeg politiek draagvlak is. Betalen voor autogebruik en mate van vervuiling is veel eerlijker en efficiënter dan voor aanschaf en bezit. Daar is iedereen het bij ons over eens.”

In hun plan komen de organisaties alleen met de nadrukkelijke suggestie om het rekeningrijden weer in te voeren. Hoe dat moet gebeuren, laten ze echter in het midden. Wel wordt gesteld dat bij kilometerheffing, de bpm en motorrijtuigenbelasting drastisch omlaag kunnen. Van Eijck benadrukt dat er bij het nieuwe rekeningrijden geen sprake mag zijn van een spitsheffing. „Daarmee zou je veel reizigers en bedrijven treffen die buiten hun schuld dan de weg op moeten.”

Actie
Frits van Bruggen, hoofddirecteur van de ANWB, luidde onlangs al de noodklok over de Nederlandse wegen die dicht beginnen te slibben. Hij drong aan op maatregelen. ,,Als overheden en bedrijven niet snel in actie komen, loopt Nederland de komende jaren onherroepelijk vast. Het is tijd om wakker te worden, we moeten aan de bak”, vertelde hij aan deze site.

Wat er in het te presenteren Deltaplan staat, is nog onduidelijk. Daarover zei Van Bruggen begin april dit jaar alleen: ,,Er is meer budget nodig. Daar proberen we vooral de politiek van te overtuigen. Er is de laatste jaren flink bezuinigd: zo’n tien jaar geleden werd 1,4 procent van het Bruto Nationaal Product aan mobiliteit en bereikbaarheid uitgegeven. Nu is dat nog maar zo’n 0,8 procent; een daling van vier miljard euro per jaar. Bovendien gaat een groot deel van dat geld naar het onderhoud van bijvoorbeeld spoorwegen en viaducten, terwijl er juist méér moet worden geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur.’’

Volgens de ANWB staan mensen open voor ‘betalen per kilometer’, mits het bestaande systeem met belastingen wordt afgeschaft. ,,Dat ervaren we als eerlijk. Wat we níet willen, is dat de werkende Nederlander straks meer moet gaan betalen omdat hij in de spits naar zijn werk moet. In de Mobiliteitsalliantie zijn we het er al over eens: we moeten naar een vlakke heffing. De kans dat zo’n systeem er komt, wordt steeds aannemelijker”, aldus Van Bruggen.

Reactie Flitsservice: Jaren geleden zat Flitsservice.nl in de Tweede Kamer bij een hoorzitting naast Frits van Bruggen die daar namens de ANWB uitlegde waarom de ANWB opeens voor Rekening Rijden was. Ze waren namelijk altijd tegen, totdat de overheid de bewegwijzering op de snelweg bij ze vandaan haalde. Het opmerkelijke was dat alle organisaties "voor" waren met allemaal de toevoeging "mits...". Daarop zeiden wij: "Dus eigenlijk is iedereen tegen?" Dat werd ons niet in dank afgenomen ;-)

Waarom wil men zo graag Rekening Rijden, of Kilometer Heffing? Vanuit het (linkse) ambtenarenkorps is de reden vrij simpel: totale controle over de kosten. Niet geconfronteerd worden met boze grenspomphouders als de overheid de accijnzen weer eens wil verhogen. Als we ooit een links kabinet krijgen wordt het wel erg makkelijk om de prijs per kilometer omhoog te gooien. Ditzelfde zie je bij de energieprijzen gebeuren. Een kWh kost ongeveer 6-7 cent, maar u betaalt 15 cent belasting en accijns. Want "eerlijk" of zoiets. Denken dat dit niet met Rekening gaat gebeuren is een utopie. Het kwartje van Kok, die zullen de 40plussers zich nog wel kunnen herinneren.

Waarom willen al deze organisaties het? Omdat de mensen aan de top van deze organisaties de extra kosten van het Rekening Rijden makkelijk kunnen betalen. Omdat hun medewerkers dan, hopen ze, productiever kunnen zijn, dus meer geld opleveren. De extra kosten worden gewoon doorbelast aan u, de burger.

De oorzaak van het dichtslippen van de wegen heeft maar 1 oorzaak: De toename van de bevolking. Je kan niet van 15 miljoen inwoners 20 jaar geleden naar 18 miljoen nu, met de daarbij gepaard gaandw extra voertuigbewegingen over dezelfde wegen proppen. Neem daarbij de toenemende welvaart in de Oostbloklanden die al die producten komen ophalen in Rotterdam en je krijgt een verkeerschaos. 

Elke wegverbreding die je doet is zinloos zolang de bevolking groeit. Kijk eens op Topotijdreis om te zien hoeveel bebouwing er in jouw buurt bij is gekomen. En nog willen gemeentes in reeds overvolle regio's nog meer huizen bijbouwen. Dit zou dan helpen om de "druk op de woningmarkt" te verlichten. Dit roept men al vele jaren. Dat is mooi te zien op Topotijdreis; hoeveel er in de regio Amsterdam wel niet is bijgebouwd de afgelopen 30 jaar. En nog is de "druk op de woningmarkt" niet verlicht.

Ondertussen kan de gewone man/vrouw het Rekening Rijden ophoesten. Dichter bij het werk gaan wonen is zo goed als onmogelijk gezien de huizenprijzen voor vele Nederlanders. Geloof vooral niet dat het "eerlijker" wordt...

 
 
Bron: Algemeen Dagblad
 
  6-11-2019  


|

FlitsKaart