Parkeerders (onterecht) bekeurd op een drukke dag bij Obelink.

 

Gisteren kwam ons via twitter ter ore dat een overijverige wijkagent in Winterswijk een flink aantal foutparkeerders een onaangename verrassing heeft bezorgd. Echter op de foto is te zien dat een deel van die foutparkeerders uiterst correct hebben geparkeerd, netjes met 4 wielen in de berm. Ja, want bord E01 beperkt zich alleen tot de rijbaan en gaat NIET over de berm, hetgeen in volgende uitspraak valt te lezen:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2016:3927 .

Het lijkt mij raadzaam dat politie Nederland zijn agenten terstond gaat berichten over deze uitspraak want er zijn meer agenten die onterecht bekeuren.

Helaas voor hen die met 1 of 2 wielen nog op de "rijbaan" stonden, zij zullen wel terecht een bekeuring ontvangen en moeten betalen, zij stonden immers niet volledig in de berm.

Helaas is de Agent zo onverstandig geweest om zijn tweet te vergezellen van een aantal foto's die duidelijk laten zien dat van "fout parkeren" geen sprake is. En helaas is de uitspraak van de hoge raad ook nog niet bekend bij veel agenten, dus blijven ze er maar voor schrijven zonder zich te beseffen dat ze het Openbaar Ministerie een hoop werk voor niets bezorgen.

 Willem Saris staat te bekeuren waar hij dat beter niet had gedaan.


Ik raad dan ook een ieder aan om bezwaar te maken tegen deze onterechte bekeuring. En nee, niet bij de eerste afwijzing door de computer van de Officier van Justitie de handdoek werpen, deze afwijzingen worden automatisch gegenereerd zonder ook maar 1 letter van het bezwaar te hebben gelezen. Ga ook niet uitweiden over allerlei details, dit dient als munitie van de OVJ om het bezwaar onderuit te halen, dat wil je niet. Dus in bezwaar gaan met zo min mogelijk details. Eigenlijk is het al voldoende om te zeggen "Ik heb niet fout geparkeerd op die datum / locatie.

Met vriendelijke groet, uw team van Flitsservice.nl

 
 
Bron: Twitter
 
  6-9-2019  


|

FlitsKaart