A9 deels ondergronds

 

AMSTERDAM - De Gaasperdammerweg door Amsterdam-Zuidoost moet worden verbreed. Door de A9 in een tunnelbak te leggen en die in de buurt van woningen zelfs te overdekken moet extra hinder door verkeerslawaai worden voorkomen.Gedeputeerde staten van Noord-Holland schrijven dit vandaag in een brief aan het kabinet.Een verbreding van snelweg A1 vanaf knooppunt Muiderberg lost volgens de provinciebestuurders de dagelijks files op die plek op. Om het fileprobleem dan niet vervolgens naar de Gaasperdammerweg - de verbindingsweg tussen A1 en A2 - te verschuiven, moet die weg ook worden verbreed.Daarnaast moet een groot aantal kleinere maatregelen worden getroffen om het verkeer beter te laten doorstromen.Ook kiezen gedeputeerde staten voor de aanleg van een aquaduct in de Vecht bij Muiden, opdat de huidige verkeersbrug kan verdwijnen.Door de A1 bij Muiden bovendien iets naar het zuiden te verleggen, wordt het ook mogelijk op het terrein van de kruitfabriek nieuwe huizen te bouwen. De provincie sprak zich eerder al uit voor die omstreden uitbreiding van het dorp.Met hun keuze wijzen gedeputeerde staten andere alternatieven om de fileproblemen op te lossen af. De aanleg van een nieuwe snelweg tussen Muiderberg en Holendrecht levert volgens hen te veel schade aan het milieu op en vormt een bedreiging voor het Naardermeer en het Geingebied.Eerder kozen ondernemers wel voor zo'n weg, die volgens hen in een zes kilometer lange tunnel moet worden aangelegd. Zij vrezen dat een bredere A1 en A9 het fileprobleem niet langdurig zullen oplossen.Bovendien zullen de verkeersproblemen tijdens de aanleg van die extra rijstroken langs beide snelwegen, alleen maar toenemen. Dat zou miljoenen euro's schade voor het bedrijfsleven opleveren, denken de ondernemers.Gedeputeerde staten adviseren het kabinet zelfs te stoppen met het onderzoek naar de gevolgen van een A6/A9-verbinding in een tunnel, om tijd te winnen.Milieugroepen en omwonenden willen het autoverkeer terugdringen door hoge kilometerheffingen. In dat geval hoeven er geen rijstroken of snelwegen bij te komen.Hun pleidooi wordt onderbouwd door het Centraal Planbureau (CPB), dat onlangs in een rapport stelde dat kilometerheffingen een veel grotere invloed op de verkeer hebben dan tot nu toe werd gedacht.© Het Parool, 15-03-2006

 
 
Bron: Het Parool.nl
 
  17-3-2006  


|

FlitsKaart