Aantal automobilisten met drank op stijgt562x

Het aantal automobilisten dat met te veel alcohol wordt opgepakt, is vorig jaar vooral in kleinere gemeente toegenomen. Dat staat in het onderzoek 'Rijden onder invloed 1999-2006' van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, waaruit het AD donderdag berichtte.

Bij controles in 2006 bleek dat 2,9 procent van de bestuurders uit plaatsen met minder dan 50.000 inwoners een glaasje te veel op had, tegen 2 procent het jaar daarvoor. Dat is een opvallend flinke stijging, omdat in de rest van het land geen bijzondere toename was volgens het ministerie.

Trendbreuk

Landelijk bleek vorig jaar bij controles 3 procent van de automobilist te veel alcohol gedronken te hebben, tegen 2,8 procent in 2005. Volgens het ministerie is deze stijging geen trendbreuk met de daling in voorgaande jaren als wordt gekeken naar de ontwikkeling van het aantal overtreders over de periode 2001-2006.

In de regio West-Nederland worden gemiddeld de meeste drankrijders gepakt. Daar bleek vorig jaar bij controles 3,5 procent te veel alcohol op te hebben.

De provincie Zuid-Holland spande de kroon met 4,5 procent en in de politieregio Rotterdam-Rijnmond ging het zelfs om ruim een op de twintig aangehouden bestuurders (5,4 procent).

Drenthe

In Noord-Nederland werden met 1,8 procent de minste overtreders geconstateerd en lag in de provincie Drenthe het percentages het laagste met 1,4. Maar de westelijk gelegen politieregio Zaanstreek-Waterland scoorde het laagste met 1 procent bestuurders met te veel drank op.

Mannen

Ruim acht op de tien gepakte automobilisten zijn mannen. Het zijn vooral jonge mannen tussen de 25 en 34 jaar. Het aandeel overtreders in de groep beginnende overtreders lag in 2006 op 1 procent. Maar dat is niet te vergelijken met voorgaande jaren.

Zo is de alcohollimiet voor de groep die minder dan vijf jaar een rijbewijs heeft, vorig jaar verlaagd naar 0,2 promillage.

Horeca

De meeste overtreders komen uit de horeca en worden na een avondje stappen op vrijdag 's nachts tussen 02:00 en 04:00 gepakt.

Verkeersongevallen met alcohol in het spel kostten in 2005 ongeveer 1,6 miljard euro. Voor deze ongevallen is vooral de groep zware drinkers verantwoordelijk. Het aantal overtreders met een alcoholpromillage van 1,3 of meer is gedaald van 0,6 procent in 2005 naar 0,4 procent vorig jaar.

Alcoholslot

Minister Eurlings van Verkeer wil een zogeheten alcoholslot in auto’s van zware drinkers. Zij moeten eerst blazen wil de auto starten.

Bron:  Nu.nl

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram