Aanvullende maatregelen op A35





 

ALMELO - Rijkswaterstaat en de Politie Twente hebben woensdag een aantal aanvullende maatregelen vastgesteld om de verkeersveiligheid op de A35, ter hoogte van het wegvak waar zondag vijf jongeren uit Zeewolde omkwamen, te vergroten.



Net voor de bocht waar het ernstige ongeval plaatsvond, wordt een tekstwagen van rijkswaterstaat geplaatst met afwisselend verlicht op de matrix de borden ‘70 km/u - gevaarlijke bocht’.



De verlichting in de bocht zal aan beide zijden van de snelweg worden doorgetrokken tot nét voor het viaduct, zodat het wegverloop op afstand duidelijk zichtbaar zal zijn.



Even voor de bochten zullen, haaks op de rijrichting, ribbels met geringe hoogte op de rijbaan worden aangebracht op steeds korter wordende onderlinge afstand, waardoor door stuurtrillingen aandacht van bestuurders wordt getrokken. Na deze ribbels worden nog extra borden ‘70 km/u’ en ‘gevaarlijke bocht’ geplaatst.



Er wordt naar gestreefd de genoemde maatregelen begin november in te voeren. Hiermee zijn in totaal enkele tienduizenden euro’s gemoeid. Het handhavingteam van Politie Twente zal, na het nemen van de maatregelen, geregeld snelheidscontroles houden vlak voor de bochten in het 70 km/u wegvak. Naar aanleiding van ongevallen op de A35 in de bochten net voor Almelo, werd begin dit jaar door de Politie Twente een analyse gemaakt van de ongevallen op deze locatie. Op basis van de analyse van de eerste 22 aanrijdingen (december 2002 - mei 2004) kwam de politie met de volgende conclusies:



Van het totaal aantal aanrijdingen waren er zes aanrijdingen met letsel, waarvan twee met dodelijke afloop. Hierdoor is dit weggedeelte een zogenaamde “ ‘black spot’ geworden. Overigens liep het totaal aantal aanrijdingen in oktober 2004 verder op tot 28.



Ongeveer 80% van de aanrijdingen gebeurt in de eerste flauwe bocht en de rest in de haakse bocht vlak voor de aansluiting met de HR Holstlaan.



Van ongeveer 60% van de betrokken bestuurders mag door hun herkomst worden aangenomen dat zij ter plaatse niet of minder goed bekend zijn.



Ongeveer 65% van ongevallen vond in het donker plaats.



In mei, augustus en voor het laatst op 29 september werden omtrent deze analyse gesprekken gevoerd tussen Rijkswaterstaat en de Politie Noordwest Twente. Op de laatste datum werden reeds enkele maatregelen overeengekomen die de bocht veiliger moeten maken:



Het plaatsen van bakenschilden op de middengeleiding waardoor de bocht van afstand beter zichtbaar wordt.



Het snoeien van de begroeing en het kappen van een bomenrij aan de rechterzijde, waardoor de wegverlichting in de bocht beter zichtbaar wordt.



De bebording verplaatsen en verbeteren. De borden ‘einde snelweg/70 km’ worden tweehonderd tot driehonderd meter teruggeplaatst en op een gele retroreflecterende achtergrond gezet om zichtbaarheid te verbeteren. Door deze maatregel kan de politie tevens ter plaatse snelheidscontroles uitvoeren.



Op het moment dat de ernstige aanrijding plaatsvond waren deze nieuwe borden in bestelling (geplande levering week 44) en was het afgesproken snoeiwerk grotendeels klaar. De maatregelen die tijdens het overleg van woensdag werden vastgesteld, zijn aanvullend op de hiervoor genoemde maatregelen.

 
 
Bron: TC Tubantia
 
  22-10-2004  


|

FlitsKaart