Afsluiting brug A6 fout1555x

De Hollandse Brug over de A6 bij Almere is sinds april ten onrechte afgesloten voor het vrachtverkeer. Dit omdat Rijkswaterstaat zelf heeft geblunderd met het verwerken van TNO-resultaten. Dat zegt dr. ir. Cor van der Veen, universitair hoofddocent betonconstructies aan de TU Delft.

Betonexperts van Rijkswaterstaat hadden TNO opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de gatenkaas in het wegdek. Die gegevens blijken nu door eigen mensen foutief te zijn verwerkt waardoor Rijkswaterstaat zelf ten onrechte groot alarm sloeg en de brug voor truckers afsloot. Tot deze harde en onthutsende conclusies komt dr. ir. Cor van der Veen, universitair hoofddocent betonconstructies aan de TU Delft in het gerenommeerde technologietijdschrift De Ingenieur dat 10 augustus verschijnt. De hoogleraar deed samen met het ingenieursblad een diepgravend onderzoek naar de problematiek van de brug. "De door TNO gemeten waarden kunnen tot maar liefst 20 à 30 procent afwijken van de werkelijke waarden doordat Rijkswaterstaat de gegevens foutief heeft doorberekend", aldus de hoogleraar. Rijkswaterstaat baseerde de stevige beslissing over de sluiting voor vrachtverkeer op het teruglopen van de voorspanning in het beton van de brug.

Volgens Van der Veen had Rijkswaterstaat uitgebreider naar de metingen en berekeningen van TNO moeten kijken voordat de Hollandse Brug dichtging voor vrachtverkeer. De zogenaamde voorspanning in de constructie van de brug bleek door de spanning en wrijving van de kabels met 19% teruggelopen.

"Maar dat is al tientallen jaren zo. Als het ontbreken van dit percentage aan voorspanning al fatale gevolgen zou hebben, dan had de brug nooit mogen worden geopend", zegt ing. Sander Terbruggen van De Ingenieur. "Bij een zorgvuldiger oordeel had de brug wellicht gewoon open kunnen blijven tot de geplande uitbreidingswerkzaamheden van start zouden gaan."

Rijkswaterstaat blijft ondanks de kritiek volhouden dat de TNO-metingen juist zijn geïnterpreteerd.

Bron:  De Telegraaf

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram