Agent moet minder bonnen uitschrijvenx

AMSTERDAM - De Amsterdamse Politie Vakorganisatie (APV) wil dat het aantal boetes dat agenten in de hoofdstad jaarlijks moeten uitschrijven drastisch naar beneden wordt bijgesteld.Te vaak zijn medewerkers van het grootste politiekorps van ons land verplicht bekeuringen te geven voor futiliteiten om toch het benodigde jaarlijkse aantal van driehonderd bonnen per agent binnen te halen.APV-voorzitter Bert Verdijk zegt dat sinds de invoering van Streetwise, waarbij hard wordt opgetreden tegen kleinere overtredingen op de openbare weg, er langzamerhand een gedragsverandering heeft plaatsgevonden onder de Amsterdamse bevolking. Vorig jaar zijn er in 432.486 bekeuringen uitgedeeld voor relatief kleine vergrijpen zoals wildplassen, geluidsoverlast of belediging van agenten."De burgers weten dat de politie streng is en daar houdt men terdege rekening mee. Het gevolg hiervan is dat er minder overtredingen worden gepleegd, maar desalniettemin moeten politiemensen dezelfde scores halen als jaren terug, toen het echt de spuigaten uitliep en iedere agent zonder veel moeite de driehonderd boetes per jaar kon halen", aldus de vakbondsvoorzitter.Service

Een voorbeeld van zo'n 'onzinboete' die thans regelmatig wordt uitgeschreven is de bekeuring die werd uitgedeeld aan een docent uit Groningen die werd bestraft toen hij vier agenten de weg vroeg. Op de plek waar hij zijn vraag stelde, gold een stopverbod."Persoonlijk had ik dat nooit gedaan. Het gaat er ook om als agent service te bieden en iedereen begrijpt dat deze man juist daar stopte, omdat de politie daar stond. Ik vind overigens ook dat niet alle bekeuringen hetzelfde beoordeeld moeten worden. Het uitschrijven van een bon voor het ontbreken van een achterlicht heeft een ander niveau dan het aan de kant zetten van een vrachtwagen waar bepaalde overtredingen bij geconstateerd worden. Dat kost veel meer tijd."
Onvoldoende

"Maar dat besef dringt niet altijd door bij de politieleiding", aldus Verdijk. "Onze raadslieden van de vakbond tekenen jaarlijks dan ook in vele tientallen gevallen bezwaar aan tegen een onvoldoende die agenten op hun beoordelingslijst krijgen, omdat ze het 'boetequotum' niet halen." Een onvoldoende op de beoordelingslijst kan voor agenten invloed hebben op de carrière. Politiemensen geven dan ook ruiterlijk toe dat zij eens in de zoveel tijd de straat opgaan om waar het maar kan te bekeuren."Je kunt op de computer via intranet zien hoeveel boetes je nog moet uitdelen. Als je achter ligt op schema, ga je gewoon een dag de straat op om zoveel mogelijk bekeuringen uit te schrijven. En ja, dat gaat dan vaak om minimale overtredingen; je moet toch wat. Heel vervelend eigenlijk, niemand vindt het leuk om dit te doen," aldus een agente.

Bron:  Telegraaf

Melder: Firestarter

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram