Alcohol en drugs 150 doden per jaar

 

Feit: het drinken van 3 glazen alcohol verhoogt het ongevalsrisico met 100%

Bij circa 15% van alle verkeersongevallen is er drank in het spel. Dat betekent dat er ieder jaar door alcohol zo'n 150 doden vallen en er 3000 tot 4000 mensen in het ziekenhuis belanden na een verkeersongeval (cijfers over de afgelopen 5 jaar).

Daarom controleert de politie in samenwerking met het Openbaar Ministerie nadrukkelijk op alcohol in het verkeer. In de wet is bepaald dat het verboden is om een voertuig (òòk een fiets of brommer) te besturen onder invloed van een stof waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat het gebruik ervan de rijvaardigheid kan verminderen. Dit kan zowel alcohol, drugs en bepaalde medicijnen zijn. Onder invloed rijden is een misdrijf. De sancties variëren van een rijverbod en hoge geldboetes tot een gevangenisstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid. Bekijk hier de tarieven.

Alcohol
Het is verboden om een voertuig te besturen als het alcoholgehalte in het bloed meer dan 0,5‰ bedraagt (ca. 2 glazen), maar het is uiteraard het beste om nuchter achter het stuur te zitten. Wie wordt aangehouden voor een alcoholcontrole, is verplicht om daaraan mee te werken. Wie weigert, mag meteen zijn rijbewijs inleveren. De straffen voor rijden onder invloed variëren van een geldboete tot enkele jaren gevangenisstraf. Ook kan een rijverbod opgelegd worden en kan de rechter de rijbevoegdheid ontzeggen voor max. 5 jaar (10 jaar bij recidive).

Sinds 1 januari 2006 geldt voor beginnend bestuurders strengere regelgeving. Deze automobilisten mogen al bij 0,2‰ niet meer achter het stuur kruipen. Meer informatie hierover vindt u in het Dossier 0,2 promille (beginnend bestuurder), zie de verwijzing onder het kopje ''Meer weten?".

Drugs
Drugs in het verkeer is absoluut taboe. Dat geldt voor alle hard- en softdrugs, dus ook voor ‘partydrugs’ als XTC en amfetamine. Druggebruik is aan te tonen via een bloed- of urineproef, die de verdachte bestuurder verplicht moet onderdaan. De sancties zijn niet mals: een gevangenisstraf van drie maanden of geldboete van € 4.500,- en eventueel een ontzegging van de rijbevoegdheid voor max. 5 jaar (bij recidive: max. 10 jaar).

Medicijnen
Sommige geneesmiddelen kunnen het reactievermogen verminderen. Het gaat bijvoorbeeld om slaap- en kalmeringsmiddelen, spierverslappers en medicijnen tegen overgevoeligheid. Deze geneesmiddelen zijn te herkennen aan een gele waarschuwingssticker op de verpakking. Het kan soms wel 48 uur duren voordat deze medicijnen zijn uitgewerkt.

Ook medicijnen zònder gele sticker kunnen het reactievermogen aantasten als ze in hogere doseringen gebruikt worden of in combinatie met alcohol. Dat geldt met name voor pijnstillers. Lees daarom altijd de bijsluiter en overleg zonodig met de arts.

 
 
Bron: BVOM
 
  2-12-2007  


|

FlitsKaart