Alcohollimiet beginnend bestuurder verlaagd naar 0,2 promille7647x

Assen - Met ingang van 1 januari 2006 is het voor een beginnende bestuurder verboden om met meer dan 0,2 promille alcohol in zijn bloed een motorrijtuig te besturen. Nu ligt die limiet nog op 0,5 promille.


Het begrip “beginnende bestuurder” slaat op mensen ( zowel jong als oud) die na 30 maart 2002 hun rijbewijs hebben gehaald. Je blijft vijf jaar beginnende bestuurder.

De maatregel geldt niet voor bestuurders van fietsen of bromfietsen.De selectieapparatuur van de politie wordt aangepast op de nieuwe wetgeving en aan de hand van de afgiftedatum op het rijbewijs kan worden bepaald of iemand daadwerkelijk een beginnende bestuurder is.

De politie zal het rijbewijs invorderen als de ademanalyse van een beginnend bestuurder een promillage van meer dan 0,8 aangeeft. Bij een promillage van meer dan 1,3 promille is een beginnende bestuurder zijn rijbewijs in ieder geval tot aan de zitting kwijt.
Limiet 0,2 promilleDe invoering van de 0,2 promille maatregen voor beginnende bestuurders is onder meer gebaseerd op het feit dat uit ongevallenstatistieken blijkt, dat bijna een kwart van alle bestuurders die onder invloed van alcohol betrokken zijn bij een ernstig verkeersongeval, bestaat uit mannen van 18 tot en met 24 jaar. Die leeftijdscategorie maakt nog geen vijf procent uit van de totale Nederlandse bevolking. Op basis van die cijfers mag worden aangenomen dat die groep verantwoordelijk is voor 286 verkeersdoden en ruim 3600 ziekenhuisgewonden

Verder heeft onderzoek aangetoond dat vooral beginnende, onervaren bestuurders, onder invloed van alcohol trager reageren, vooral in complexe verkeerssituaties, dan meer ervaren bestuurders. Mede daarom is gekozen voor een verlaging van de alcohollimiet voor beginnende bestuurders.

(bron MvT 29844)

Bron:  Politie.nl

Melder: Harold

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram