Als er een BON uit het buitenland op de deurmat valt

 

Geflitst op dat lieflijke landweggetje in Toscane of op de Franse snelweg?

Tenzij de boete bij aanhouding ter plekke werd voldaan, was het tot voor kort voor de plaatselijke autoriteiten vaak te ingewikkeld om de bon alsnog te innen. Daar komt langzamerhand verandering in. Op grond van een Europees verdrag uit 2005 krijgt de autoreiziger voor overtredingen in ander EU-landen voortaan gewoon een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in de bus.

De EU-afspraken waarin de lidstaten elkaars verkeersboetes erkennen, zou in 2007 van kracht worden, maar veel landen hebben hun nationale wetgeving nog niet aangepast. Nederland heeft de regelgeving wel doorgevoerd, net als Frankrijk, Denemarken, Finland, Oostenrijk en Hongarije.Wie over de schreef is gegaan in een van deze landen, moet de bekeuring gewoon betalen via het CJIB. Andersom kan Nederland boetes innen bij Europeanen die hier de verkeersregels aan hun laars hebben gelapt. De verwachting is dat België en Duitsland hun administratie nog voor het einde van dit jaar op orde hebben, de rest volgt in 2009.

De regeling geldt over het algemeen voor boetes van zeventig euro of meer, opgelegd voor snelheidsovertredingen, rijden onder invloed, het niet dragen van een gordel en rijden door rood licht. Wie vaker de fout in gaat op buitenlandse wegen, kan voor een flinke tegenvaller komen te staan. Op basis van het EU-verdrag kunnen bekeuringen namelijk met terugwerkende
kracht tot 2006 worden geïnd.

Nederland heeft verder een kentekenregistratieovereenkomst met België, Duitsland en Zwitserland. Het kan dus zomaar zijn dat er toch een bon uit deze landen op de mat valt.

Bij de ANWB komen op dit moment veel vragen binnen van mensen die een Italiaanse boete hebben ontvangen. „Het betreft een schrijven van het Europese incassobureau EMO, dat door gemeenten in Italië is ingeschakeld om bekeuringen te innen”, zegt ANWB-jurist Lisette Schreuder. „Veel mensen zijn verbaasd, omdat ze de boete vaak pas een jaar na dato in de bus krijgen.”

Het gaat om gebieden in verschillende Italiaanse steden die
voor autoverkeer beperkt toegankelijk zijn. Het betreffende gebied wordt aangegeven met een bord met de tekst ‘zona trafico limitato’ of ‘zona tutelata’. Het verbodsbord is voor veel toeristen nogal onduidelijk, mede omdat het onderbord met een wirwar van pictogrammen en tekst melding maakt van allerlei uitzonderingen.

Schreuder: „Mensen zijn geregistreerd als ze bijvoorbeeld naar hun hotel in het betreffende gebied reden om bagage uit te laden of in een garage te parkeren. Zij kunnen vrijstelling krijgen, maar dat gebeurt pas als het hotelpersoneel bij het inchecken het kenteken doorgeeft aan de plaatselijke politie.” Een hoop gedoe, beaamt Schreuder. „Om eventueel bezwaar te kunnen aantekenen, is het raadzaam in ieder geval de hotelrekening of het parkeerkaartje te bewaren.”

Het is lastig om de schade van de vakantieovertredingen
alvast uit te rekenen. Een actueel overzicht van verkeersboetes in het buitenland ontbreekt. „Er zijn zoveel verschillende overtredingen en de boetebedragen lopen zodanig uiteen, dat het ondoenlijk is al die informatie op onze site te zetten”, aldus een woordvoerster van het CJIB.

Het Handboek Europa van de ANWB geeft wel behoorlijk wat informatieover de afhandeling van verkeersdelicten in vakantielanden.

 
 
Bron: De Limburger (Abonnee gedeelte)
 
  9-4-2008  


|

FlitsKaart