Amsterdam wil snel proef met kilometerheffing834x

De Amsterdamse burgemeester Job Cohen wil dat de hoofdstad als eerste en op korte termijn een kilometerheffing invoert. De gemeente Amsterdam wil graag voorloper zijn en met het kabinet samenwerken om de ambities uit het regeerakkoord ’handen en voeten’ te geven. Cohen heeft premier Jan Peter Balkenende (CDA) daartoe maandag in een brief uitgenodigd. Cohen zou het toejuichen als Amsterdam als testlaboratorium wordt gebruikt.

Cohen biedt Amsterdam verder aan als proeftuin voor prestatiecontracten met onderwijsinstellingen om schooluitval terug te dringen. Daarnaast is de premier bij Amsterdam aan het goede adres voor bescherming van het groene hart en bereikbaarheid van de noordelijke Randstad, schrijft de burgemeester. Voor het onderwerp integratie kan het Amsterdamse inburgeringsmodel ’erbij horen en meedoen’ als voorbeeld fungeren.

Reagerend op de uitspraak van vicepremier Wouter Bos (PvdA) dat probleemwijken de komende tien jaar worden omgevormd tot prachtwijken, stelt Cohen dat Amsterdam Parkstad, de vernieuwingsoperatie van de Westelijke tuinsteden, als pilot kan worden gezien. "Met enige experimenteerruimte en een goede samenwerking op het gebied van stedelijke en sociale vernieuwing kan verkokering worden bestreden."

De regio Amsterdam wil de komende jaren 150 duizend huizen bouwen en de mobiliteit verbeteren. Forse investeringen zijn nodig voor openbaar vervoer, wegen en beprijzing van het weggebruik. Ook dreigt een groot tekort aan opgeleide arbeidskrachten te ontstaan, terwijl te veel mensen niet meedoen op de arbeidsmarkt, schrijft Cohen

Het stadsbestuur nodigt het nieuwe kabinet uit om één van de eerste kabinetsvergaderingen te plannen in de ambtswoning van Cohen.

Bron:  Trouw

Melder: Tipo

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram