Apparaat registreert jakkeren chauffeur


AMSTERDAM - In een poging het jakkergedrag van veel chauffeurs van bestelbusjes aan banden te leggen, worden tientallen van deze voertuigen nog voor de zomer uitgerust met een apparaat dat tijdens de gehele rit de toegestane snelheid doorgeeft.Om de technische uitvoering mogelijk te maken, is de Dienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat in samenwerking met provincies, gemeenten en waterschappen begonnen om de lappendeken aan snelheidslimieten in ons land in kaart te brengen. Het speciale anti-jakkerapparaat voor bestelbusjes, dat later mogelijk ook in andere voertuigen kan worden geïnstalleerd, luistert naar de naam Intelligent Speed Alert, kortweg ISA genoemd, en wordt ontwikkeld in samenwerking met TNO en vervoersorganisaties. Het initiatief tot de ontwikkeling van ISA komt voort uit een afspraak tussen het rijk en de vervoerssector om samen iets te doen tegen het fors gestegen aantal ongelukken waarbij bestelbusjes betrokken zijn.Jonna Brandsma van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat benadrukt de vrijwilligheid bij het laten installeren van de eerste ISA-kastjes. De vervoersorganisaties zijn momenteel nog op zoek naar bedrijven die belangstelling hebben om mee te doen met de proef.Volgens verladersorganisatie EVO wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk techniek in één apparaat samen te brengen. Daarbij worden drie functies gekoppeld: het weergeven van de adviessnelheid, de opslag van ritgegevens en een snelheidsbegrenzer.

Bron:  Telegraaf

Melder: Arno