Auto van wegmisbruiker buiten gebruik gesteld2330x

De politie Limburg-Noord heeft dinsdag 2 november de auto van een 22-jarige inwoner van Gennep van de weg gehaald en meegenomen naar het politiebureau. De man werd op de Stiemensweg met de lasergun gemeten terwijl hij 40 km/u te hard reed.

De agent die de snelheidscontrole uitvoerde, was door een medewerker van het Verkeershandhavingsteam geïnformeerd over de verdachte. Deze stond gesignaleerd doordat er via het Meldpunt Agressief Weggedrag een klacht over zijn rijstijl was binnengekomen. Een getuige had de man een paar weken geleden met zijn auto in Mook gezien, waar hij op de rotonde dwars kwam te staan, wegens het remmen en gasgeven. De getuige had dit doorgebeld naar het Meldpunt van de politie Limburg-Noord.

Meldingen
Ook bleek de man nog enkele onbetaalde boetes te hebben openstaan voor een bedrag van 423 euro, en er staat nog een boete van 250 euro wegens een alcoholverbaal. De bekeuring voor de snelheidsovertreding die hij dinsdagmiddag maakte, wordt geschat op ongeveer 400 euro (37 km/u te hard binnen de bebouwde kom). De auto van de man staan nu achter het bureau totdat hij het bedrag van 423 euro heeft betaald. De politie heeft hem tevens geconfronteerd met de melding over zijn rijgedrag bij het Meldpunt Agressief Weggedrag.

Inmiddels zijn sinds de start van het meldpunt op 18 oktober al 33 meldingen van gevaarlijk of asociaal weggedrag bij de politie binnengekomen. De meeste van de meldingen gingen over asociaal rijden, een flink aantal over kleven op de snelweg, foutief invoegen of snijden, de vluchtstrook gebruiken om in te halen en door rood rijden.

Nummer 0900 - 8844
Om nog meer aandacht te besteden aan verkeersgevaarlijk rijgedrag door bestuurders van motorvoertuigen -en de aanpak van agressie in het verkeer in het bijzonder - werd door de politie Limburg-Noord en met name het Verkeershandhavingsteam (VHT) het Meldpunt Agressief Weggedrag in het leven geroepen. Burgers die in deze regio wonen kunnen direct melding maken van gevaarlijk, agressief of onveilig weggedrag via het bekende nummer 0900 - 8844. Het Service Center noteert dan naam en telefoonnummer van de melder, samen met de informatie over het weggedrag dat is gezien. Denk daarbij aan bumperkleven, alle soorten van foutief inhalen, te hard of door rood rijden, gevaarlijk in- en uitvoegen etc. De melding wordt doorgezet naar het VHT en daarna direct opgepakt.

Busreklame
Om het meldpunt in de hele politieregio Noord en Midden-Limburg bekendheid te geven, heeft de provincie en met name Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg bij busmaatschappij Veolia gezorgd voor een zestal bussen die beplakt worden met het logo van het meldpunt. Deze bussen zullen vanuit Roermond en Venray de lijndiensten verzorgen en zo mede zorg dragen voor het bekendmaken van de meldlijn en een verkeersveilig weggedrag.

Bron:  Politie Limburg-Noord

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram