Autobezitters betalen miljard te veel aan belasting

 

Automobilisten hebben tussen 1998 en 2007 onnodig veel betaald aan belastingen. Belastingverhogingen die de provincies in deze periode doorvoerden, waren niet noodzakelijk. In tien jaar tijd is daardoor meer dan een miljard euro te veel betaald. Een Kamermeerderheid wil de provincies het geld weer afnemen. Dat meldt het AD zaterdag.

De krant baseert zich op een rapport van de Raad voor de Financiële Verhoudingen, een adviesorgaan van de regering en het parlement. In dat rapport uit maart zegt de raad het niet tot zijn verantwoordelijkheden te rekenen om een oordeel te vellen over ’de rechtmatigheid en de doelmatigheid’ van de uitgaven van provincies.

"Wel signaleert de raad dat de provincies in de jaren 1998 - 2007 hun belastingtarieven hebben verhoogd, hoewel dit niet noodzakelijk was, gezien het feit dat de provinciale reserves in deze periode bijna zijn verdrievoudigd, van 1,72 miljard naar 4,77 miljard euro", staat in het rapport.

De onnodige verhoging van de autobelasting werd doorgevoerd door vrijwel alle provincies. Noord-Holland is de enige provincie waar de belasting werd verlaagd.

Directeur Maarten Allers van het universitaire onderzoeksinstituut Coelo, dat onderzoek doet naar de overheidsfinanciën, vindt zelfs dat automobilisten nog meer te veel hebben betaald. Hij stelt in de krant dat provincies de tarieven immers juist hadden moeten verlagen.

Kamerleden van de regeringspartijen PvdA en de ChristenUnie zeggen in de krant genoeg redenen te zien om de rijksbijdrage aan het provinciefonds te verlagen. Het direct terugsluizen van het geld naar de automobilist zou te ingewikkeld zijn, maar zo komt het toch terecht bij autobezitters. De VVD wil provincies de keuze geven tussen het terugstorten van het geld of het doen van investeringen in meer provinciale wegen.

Het Noordhollands Dagblad schreef: Onterechte opcenten van provincie terugeisen

Eigenaren van motorvoertuigen moeten massaal bezwaar aantekenen tegen de verhoging van de opcenten in Noord-Holland vorig jaar. Dat initiatief neemt Jan Busé, gepensioneerd directeur van een groot verzekeringskantoor.

Hij roept Noord-Hollanders op hetzelfde te doen bij de Belastingdienst.

Een woordvoerster van de Belastingdienst laat echter weten dat haar dienst de provinciale belasting wel int maar dat het bezwaar gericht kan worden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een woordvoerster van dat ministerie laat weten dat het bezwaar naar de provincie Noord-Holland gestuurd moet worden. En als dat geen soelaas biedt staat de gang naar de rechter open volgens haar. Zij acht de kans van slagen echter niet zo groot. ,,De provincies zitten nog ver onder het maximum dat ze mogen heffen aan opcenten'', zegt ze. Noord-Holland is overigens al een aantal jaar de provincie met de laagste opcenten.

Volgens Busé (73) uit Bovenkarspel is de verhoging van de opcenten toch onrechtmatig gebleken nu is uitgekomen dat er vorig jaar door de provincie vijftig miljoen is geleend bij de Nederlandse Waterschapsbank. Volgens Busé gebeurde dat onnodig, omdat er nog geld genoeg in de provinciekas zat. Maar om de rentelasten te kunnen betalen, werden vorig jaar wél de opcenten verhoogd. Daarna bleken de miljoen niet nodig en belandden ze in deposito's. Noord-Holland heeft 100 miljoen uitstaan op omgevallen banken. Busé: ,,Het afwentelen van stommiteiten op de belastingbetaler moet eens afgelopen zijn.''

Hij roept op bezwaar te maken tegen de heffing die vorig jaar vanwege de lening met 10,7 opcent werd verhoogd. ,,Reeds betaalde opcenten moeten met terugwerkende kracht worden terugbetaald'', briest Busé, die hoopt dat er een 'massale actie' ontstaat.

De provincie bestrijdt dat de lening bij de Waterschapsbank onrechtmatig is geweest, vindt een woordvoerder. ,,,De lening is aangegaan met de intentie om het geld op termijn uit te geven. Het geld is alleen eerder geleend vanwege de verwachte rentestijging.''

 
 
Bron: de pers.nl
 
  21-6-2009  


|

FlitsKaart