Autolobby staakt verzet tegen betalen per kilometer

 

Maatschappelijke organisaties zoals de ANWB, werkgeversorganisatie VNO-NCW en Transport en Logistiek Nederland (TLN) staan niet langer afwijzend tegenover de invoering van een kilometerheffing. Zij steunen het uitgangspunt dat wie meer in de auto rijdt, meer moet betalen.

Het heftige verzet van deze instellingen leidde er twee jaar geleden toe dat het paarse kabinet het plan afblies om bij de grote steden tolpoorten te plaatsen. Toenmalige minister Netelenbos (PvdA) moest stoppen met de uitvoering van rekeningrijden omdat er geen maatschappelijk draagvlak voor was.

Het vervangen van de vaste wegenbelasting door een heffing per gereden kilometer, heeft volgens de ANWB in een recente reactie het voordeel dat de 'kosten eerlijker worden verdeeld'. En doordat de automobilist het autogebruik directer in de portemonnee voelt, zal hij bovendien vaker overwegen om de auto niet te gebruiken. ,,Dit heeft een gunstig effect op de files'', zo schrijft de ANWB.

Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW stelt dat 'beprijzen kan helpen om de doorstroming op de weg te verbeteren'. Net als de ANWB verbinden de werkgevers hieraan de voorwaarde dat de opbrengsten worden geïnvesteerd in wegen en openbaar vervoer. Ook moet de instelling van kilometerheffing in totaal niet meer geld opleveren dan de huidige wegenbelasting.

De organisatie voor vrachtvervoerders TLN vindt dat op termijn er net als bij het vrachtvervoer een 'slim systeem van beprijzen per gereden kilometer' moet komen. Volgens TLN-voorzitter M. van der Harst zijn de omstandigheden ingrijpend veranderd, waardoor het wantrouwen tegen de kilometerheffing tanende is.

Zo investeerden het vorige en het huidige kabinet honderden miljoen euro's in de bouw van extra rij- en spitsstroken. Daarnaast gaat de opbrengst van het kwartje van Kok, jaarlijks 500 miljoen euro, naar de verbetering van snelwegen, vaarwegen en openbaar vervoer.

Autobranche-organisatie Bovag-Rai blijft net als twee jaar geleden een tegenstander van de invoering van enige vorm van beprijzen. Volgens een zegsman komt de kilometerheffing pas aan de orde als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput.

Verkeersminister Peijs zette de heffing vorige maand weer op de politieke agenda door te zeggen dat invoering onvermijdelijk is, maar dat dit niet voor 2010 zal gebeuren. Vorige week maakte de Londense burgemeester Living ston bekend dat de introductie van tol voor de binnenstad een groot succes is geworden. Zo is de vertraging van het openbaar vervoer, door een betere doorstroming met 50 procent verminderd.

 
 
Bron: Trouw
 
  30-7-2003  


|

FlitsKaart