Automobilist wil nog niet aan anti-bumperkleefsysteem

 

Een automatische afstandsregelaar in auto's en vrachtwagens kan tot negentig procent van de kop-staartbotsingen op snelwegen voorkomen en tevens de grootste irritatiefactor op de weg wegnemen. De technische systemen daarvoor zijn al geruime tijd leverbaar bij vijf automerken, maar de verkoop blijft in Nederland ver achter bij het buitenland. 'Te duur', vermoedt Mercedes, 'een BPM-vrijstelling zou helpen'. 'Te weinig ruimte op de Nederlandse wegen', weet Fiat,'er moeten eerst een paar plakken asfalt bij.' Het SWOV doet nog geen expliciete uitspraak, hangende diverse onderzoeken naar deze en andere veiligheidssystemen in auto's.Bumperkleven is veruit de grootste irritatiefactor op de weg, zo bevestigde het recent verschenen Gebruikersonderzoek Nederlandse autosnelwegen in opdracht van Rijkswaterstaat. Maar dat niet alleen. Onvoldoende afstand houden is tevens ongevaloorzaak nummer één. Op snelwegen bestaat 40 procent van de ongevallen uit kop-staartbotsingen, waarvan 90 procent voorkomen zou kunnen worden door beter afstand te houden. Ook de Verkeerspolitie zit boven op de bumperklever. Met het Video Controle Systeem (VCS) worden bestuurders die zonder goede reden minder dan een halve seconde afstand houden van hun voorganger, via een camera opgespoord, geregistreerd en beboet voor maximaal 361 euro. Ook Veilig Verkeer doet een duit in het zakje in de strijd tegen de bumperklever. Via www.veiligverkeer.nl (keuzemenu: uw veiligheid) kan iedere automobilist het botsingsgevaar van bumperkleven onder ogen zien en tevens een veilige afstand berekenen.

Maar hét middel tegen bumperkleven lijkt afkomstig van de auto-industrie. De automerken Volkswagen, Nissan, Mercedes, Audi en BMW leveren sinds ruim een jaar (optioneel) een automatische afstandsregelaar in de duurdere klassen. Deze systemen (gekoppeld aan cruise control) meten via radar een veilige afstand tot de voorganger en houden die via automatische rem- en acceleratie-ingrepen vast. Mocht de bestuurder toch zelf moeten ingrijpen, dan waarschuwt het systeem. Door een automatisch defensieve rijstijl en vroegtijdig reageren helpen deze automatische afstandsregelaars om ongevallen te voorkomen of extreme situaties te vermijden.

Toch blijft de introductie van dit veiligheidssysteem in Nederland achter bij andere landen. Over de oorzaak lopen de meningen uiteen. Volkswagen stelt het achterblijven van de verkoop weliswaar vast, maar onderzoekt de oorzaak daarvan niet en heeft daar ook geen mening over. Daimler Chrysler, de moedermaatschappij van Mercedes houdt het op een hoge financiële drempel. 'Sinds de introductie anderhalf jaar geleden zijn er in Nederland enkele tientallen verkocht', aldus woordvoerder Dubbelman. 'Een oplossing zou zijn om dit systeem vrij te stellen van de BPM-heffing. Met name in het goederenvervoer -waar de afstandsregelaar 'meeloopt' in de Lane Departure Warning Assistent-proef-, zijn de marges zo klein dat er onder vrachtvervoerders weinig animo is om te investeren in additionele veiligheidssystemen.' Ook de woordvoerder van de RAI-vereniging wijt de trage verkoop van het veiligheidssysteem aan de prijs doordat de systemen tot nu toe slechts in de duurdere segmenten beschikt!

aar zijn. Woordvoerder Vervoorn van Fiat ziet vooralsnog weinig heil in het effect van een antibumperkleversysteem in Nederland omdat er veel te weinig ruimte op de weg is. Maar ook moet de BPM-heffing eraf. 'Bij de airbag is de verkoop ook pas goed op gang gekomen na het verlenen van belastingvoordeel.' Patrick Rugebregt van de SWOV erkent het gevaar van de dichtheid op de Nederlandse wegen. 'Bij een te grote afstand tot de voorganger, bestaat inderdaad het gevaar dat er nog een auto tussenkruipt. Bovendien moet je je afvragen of je met dit systeem de groep bumperklevers bereikt.'

 
 
Bron: Verkeerskunde
 
  20-2-2003  


|

FlitsKaart