Automobilisten en fietsers zijn blij met verkeerswet

 

De automobilistenvereniging Touring is tevreden met de aanpassing van de verkeerswet. Touring vindt het een strenge, maar samenhangende wet die logisch en aanvaardbaar is.De federale regering keurde vanochtend de verkeerswet goed. Vooral voor wie te snel rijdt, worden de boetes verhoogd. Voor andere overtredingen hangen de boetes af van het gevaar die een overtreding inhoudt.Voor de eerste 10 kilometer per uur boven de toegelaten maximumsnelheid blijft de boete 50 euro. Maar wie nog sneller rijdt, betaalt voortaan 10 euro per kilometer extra in de bebouwde kom. Elders is dat 5 euro per kilometer te snel.Wie meer dan 40 kilometer per uur te snel rijdt, moet zich voor de rechter verantwoorden.Algemeen blijven de verkeersovertredingen ingedeeld in vier categorieën. De hoogte van de boete hangt af van het gevaar dat de overtreding inhoudt. Voor niet-handenvrij gsm'en, bijvoorbeeld, betaalt u voortaan 100 euro in plaats van 50.Touring en Fietsersbond zijn tevreden


Touring vindt het positief dat de overtredingen worden ingedeeld naargelang de graad van gevaar die ze inhouden. Ook het nieuwe boetesysteem zit logischer in mekaar, zegt Moniek Denhaen van Touring.Bovendien verhoogt de pakkans en "dat is een systeem dat in alle landen werkt. Het feit dat mensen weten dat die boetes als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangen, maakt dat zij beter gaan opletten", aldus Denhaen.Ook de Fietsersbond is tevreden, vooral omdat de boete voor fietsen zonder licht is teruggebracht tot 50 euro.

 
 
Bron: VRT Nieuws
 
  15-5-2005  


|

FlitsKaart