Automobilisten passen zich goed aan op A29

 

Automobilisten passen zich redelijk goed aan, aan de geldende maximumsnelheid bij de werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel.

Sinds een week vinden daar wegwerkzaamheden plaats. Voor de veiligheid van de wegwerkers en een goede doorstroom van het verkeer, is de maximumsnelheid ter plaatse vastgesteld op 70 km/u. Sinds het Verkeershandhavingsteam gestart is met de controle, is het percentage hardrijders gedaald van 16% naar 8%.

De controles vinden plaats op verschillende tijdstippen van de dag, waardoor een goed beeld ontstaat van het percentage overtreders. Juist vanwege de wisselende tijdstippen zeggen absolute aantallen (aantal hardrijders) niet veel, immers in de spits passeren meer automobilisten dan daar buiten. Ook gebeuren er vrijwel geen ongelukken. De frequente controle is onderdeel van de afspraken met Rijkswaterstaat om de werkzaamheden zo snel en veilig mogelijk te laten verlopen.


 
 
Bron: Politie Zuid Holland zuid
 
  8-2-2007  


|

FlitsKaart