Autorijder betaalt minder premie bij weinig kilometersx

Automobilisten kunnen voortaan op hun verzekeringspremie bezuinigen door wat vaker op de fiets te stappen. Hoe minder kilometers zij maken, hoe minder kans op schade en hoe goedkoper hun polis in het volgende jaar uitpakt. Dat is de gedachte achter de gisteren gepresenteerde ’Kilometer Polis’.
Het nieuwe verzekeringsproduct is een primeur voor Nederland. Normaal gesproken belasten verzekeraars het gebruik van de auto slechts globaal door bij de aanvraag te informeren naar het maximale aantal te maken kilometers per jaar. Verzekerden die hun auto vrij weinig gebruiken, betalen daardoor in feite te veel. Met de Kilometer Polis van Bovag-dochter Polis Direct, komt daar een eind aan.De Consumentenbond noemt het ’betaal per kilometer’- principe een goed idee, zolang het niet tot gevolg heeft dat veelrijders straks extreem veel moeten gaan betalen.
Bij de nieuwe autoverzekering wordt de premie ieder jaar berekend over het aantal afgelegde kilometers in het jaar daaraan voorafgaand. Indien de automobilist minder rijdt dan het vorige jaar, gaat zijn premie omlaag. Rijdt hij daarentegen meer, dan stijgt zijn premie juist. De verhoging en verlaging is gemaximeerd tot 50 procent van de voorgaande premie, om grote schommelingen te voorkomen. De kilometerstand wordt periodiek gecontroleerd door een garage en als de verzekeraar ontdekt dat er met de stand is gerommeld, kan die de polis opzeggen.De overheid is een voorstander van het nieuwe verzekeringsprincipe. Uit onderzoek van TNO, in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, bleek namelijk dat het 30 verkeersdoden en 200 gewonden zou schelen als iedereen in ons land over een autoverzekering beschikt waarbij de premie gekoppeld is aan het aantal gereden kilometers. „Als de premie op die manier wordt berekend, geeft dat automobilisten de stimulans minder te gaan rijden”, beweren onderzoekers van TNO. Daarom zal het volgens hen ook schelen in milieuverontreiniging en files.
Volgens het TNO-onderzoek willen de meeste verzekeraars zich niet aan de nieuwe berekeningsmethode branden. Bijhouden van het aantal gereden kilometers zou te duur zijn.
Centraal Beheer zegt inderdaad weinig te zien in het rekenen van premie per kilometer. „We hebben dat principe al enkele jaren geleden afgewezen. Het product zal vooral mensen aantrekken die erg weinig kilometers maken, zodat het voor ons als verzekeraar niet interessant is”, aldus een woordvoerder.
„In Engeland werd enkele jaren geleden met een dergelijke polis geëxperimenteerd, maar omdat daarbij een apparaatje werd gebruikt om het aantal gereden kilometers te registreren, hebben we ervan afgezien. Dat leek ons een te grote aanslag op de privacy van verzekerden.”

Bron:  De telegraaf (login pagina)

Melder: Wim

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram