Autorijder fout bij aanrijden dronken fietser2178x

Automobilisten kunnen drie jaar achter de tralies verdwijnen als zij buiten hun schuld een dronken fietser doodrijden. Dit hiaat in de wetgeving wordt veroorzaakt omdat in Nederland geen bloedproeven worden uitgevoerd op stoffelijke overschotten.

Landelijk verkeersofficier Koos Spee: "Bij ongelukken tussen automobilisten en fietsers, zogenaamde zwakke verkeersdeelnemers, geldt de omgekeerde bewijslast. De bestuurder van een motorvoertuig moet na een dergelijk ongeval dus maar zien te bewijzen dat hij er niets aan kon doen. Dat wordt moeilijk als sprake is van drankgebruik en navenant verkeersgedrag bij een dodelijk verongelukte fietser."

Rechters krijgen die informatie nimmer ter zitting, omdat er geen bloedproef is gedaan en er officieel dus geen sprake is van alcohol. Als het vonnis vervolgens 'dood door schuld', artikel 6 Wegenverkeerswet, luidt, kan dat tot een maximale celstraf van drie jaar leiden.

Drankmisbruik onder fietsers komt steeds vaker voor. Bij een grote alcoholcontrole zeer recent in het Westland bleken van de 41 overtreders de meeste mensen op de fiets te zitten. Zij werden voor 85 euro bekeurd.

VVD-Kamerlid Paul de Krom: "Het kan toch niet zo zijn dat automobilisten vogelvrij worden verklaard, omdat dronkenschap en daaruit voortvloeiend onverantwoord weggedrag van verongelukte fietsers bij de rechter onbekend is gebleven? Ik ga dit aankaarten bij de ministers van Justitie en Verkeer."

Bron:  Telegraaf

Melder: esgigt

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram