Azelo woest over politiecontroles





 

AZELO - De dorpsgemeenschap van Azelo is in rep en roer. De intensieve controles van de politie om de maximum snelheid in dammen leveren behalve een paar honderd bekeuringen ook veel ergernis op.

De politie slingert namelijk alle snelheidsovertreders op de bon ongeacht of zij Azeloër zijn of niet.

Video uit oktober 2007

TC Tubantia schreef: Wrevel over controle op snelheid in Azelo

AZELO - Politie peinst er niet over om de acties in de buurtschap te staken.

Azelo moet veilig zijn. Voor jong en oud. Daar is iedereen in de buurtschap het wel over eens. Maar over de manier waarop wordt verschillend gedacht. Een deel van de bewoners vindt het een goed idee dat de gemeente de maximumsnelheid van 50 naar 30 kilometer per uur heeft teruggebracht. Zij zijn echter in de minderheid sinds de politie sinds oktober vorig jaar projectmatig controleert. Projectmatig wil in dit geval zeggen intensief controleren en onmiddellijk bekeuren.

Juist dat laatste steekt de modale Azeloër, want diverse inwoners hebben de afgelopen maanden moeten dokken om verdere strafvervolging te voorkomen. Het gemor is niet van de lucht, ook al gaat het in de meeste gevallen om een overschrijding van luttele kilometers en een boete van enkele tientjes.

De kwestie houdt de gemoederen in de anders zo rustige buurtschap danig bezig. Zo erg dat de meesten niet openlijk willen reageren. Vooral niet de voorstanders van de politieacties. De tegenstanders willen namelijk graag weten wie ervoor verantwoordelijk is dat menige Azeloër de pijn voelt in zijn portemonnee.

Maar A. van Brakel van het Bureau Handhaving van de Politie Twente is onverbiddelijk. "We zien uit de resultaten van tussenmeting in januari geen enkele aanleiding om met de controles te stoppen. Dertig procent van de passanten rijdt te hard in de kern en krijgt dus een bekeuring. Als dat percentage constant onder de tien zou hebben gelegen was dat misschien een reden geweest om het project eerder af te blazen. Maar we gaan, zoals afgesproken door tot eind maart. We controleren in principe vier dagen in de week waarbij we niet alleen rekening houden met de ochtend- en avondspits, maar ook met de tijden waarop de kinderen van en naar school gaan."

Voor wie de voorgeschiedenis niet kent, de politieacties in Azelo maken deel uit van een soort pilot van de Regio Twente. Het Bureau Handhaving heeft na enkele klachten uit de buurt onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie ter plekke. De Engelbertinkstraat kwam daar uit als een soort racebaan. Naar aanleiding van de klachten is eerst onderzoek gedaan. Vervolgens zijn naar de omwonenden enquêteformulieren verstuurd om een exact beeld te kunnen krijgen hoe alarmerend de situatie was.

Voor de politie was de situatie ernstig genoeg om gericht te gaan controleren. "We hebben niet alleen met de basisschool te maken, maar ook nog eens met zo'n zes uiritten, van waaruit het moeilijk is de situatie in de straat te bekijken." Met andere woorden als de snelheid niet wordt ingedamd is de kans op ongelukken en bijna-ongelukken volgens de politie levensgroot.

Hoewel de straat van een aantal verkeersdrempels is voorzien wordt toch te hard op het gaspedaal getrapt. Door de intensieve controles groeide de ergernis onder de bevolking. Van Brakel zag zich zelfs genoodzaakt om in oktober voor een bomvolle gemeenschapszaal waar vijftig Azeloers hun gramschap spuiden, tekst en uitleg te geven. "Ik heb gevraagd wie van hen bekeurd is. Vijf mensen staken hun hand en kwamen op mijn verzoek naar voren. Zij dachten dat hun bekeuring geseponeerd zou worden, maar daar gingen we niet op in."

In januari kreeg Van Brakel opnieuw het verzoek om ditmaal samen met wethouder Sijbom naar Azelo te komen. Hij ging niet in op dat verzoek. "Ten eerste was ik al geweest en ten tweede zag ik het nut daarvan absoluut niet in." Wethouder Sijbom constateerde ook dat de kwestie de gemoederen in de kern hevig bezig hield. Hij staat echter achter de actie van de politie. Duidelijk is dat de controles in Azelo het gesprek van de dag vormen. Dat bleek wel tijdens carnavalsoptocht in Borne waar de jeugdgroep een fraaie wagen had ontworpen, waarop een roze Chevrolet met flitspaal en 30-kilometerbord aan duidelijkheid niets te wensen overliet. En voor wie de duidelijkheid niet snapte, was de tekst op de wagen veelzeggend. 'Al heb je nog zo'n grote slee, in Azelo mag je er maar 30 mee.'

 
 
Bron: TCTubantia
 
  16-2-2008  


|

FlitsKaart