Bebording A7 Leek Groningen niet correct?3590x

Via het Flitsservice.nl-forum bereikte ons berichten dat de bebording op de A7 Groningen - Leek v.v. niet klopt. Wegens werkzaamheden is de snelheid daar verlaagd. Richting Leek geldt net na de afslag Hoogkerk een snelheidsbeperking van 90 km/uur, richting Groningen geldt net voor Groningen een beperking van 70 km/uur. Op de foto's die door ons zijn gemaakt (zie de foto onderaan dit nieuwsbericht) is duidelijk te zien dat de bebording voor deze snelheidsbeperking maar aan één zijde van de weg is geplaatst.

In het uitvoeringsvoorschrift 'BABW inzake verkeerstekens' staat vermeld in hoofdstuk 2, paragraaf 2, artikel 10 en 11:

10. Borden worden geplaatst aan de rechterzijde van de weg of boven een rijstrook indien het bord uitsluitend voor die rijstrook geldt, dan wel links van de weg indien het bord uitsluitend voor de linkerzijde geldt. Indien plaatsing rechts van de weg niet mogelijk is, kunnen zij boven de rijbaan worden aangebracht.

11. Bij gebruik op twee- of meerstrooks gedeelten van autosnelwegen en dubbelbaans autowegen worden de borden A1 en A4, C22, F 1 tot en met 4, J (alle), L5, L7 en L11 geplaatst aan beide zijden van de rijbaan waarop zij betrekking hebben.


Volgens de situatie op de foto's is de snelheidsbeperking dus enkel geldig voor de rechterrijstrook! In artikel 11 is vervolgens te lezen dat bij dubbelbaans autosnelwegen de bebording aan beide zijden van de weg moet worden geplaatst. Reden voor dit voorschrift is dat het bord gemist zou kunnen worden door het inhalen van vrachtwagencombinaties. Met een snelheid van 120km/uur wordt een enkel bord zo gemist.

Maar wat nu als de werkzaamheden op die A7 een spoedklus betrof? In het zelfde uitvoeringsbesluit valt te lezen in hoofdstuk 1, paragraaf 3, artikel 5:

5. Bij tijdelijke toepassing van verkeerstekens en onderborden, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 8 van het BABW, mag in spoedeisende gevallen van de voorschriften in de hoofdstukken II en III worden afgeweken. Dergelijke afwijkingen worden zo spoedig mogelijk gecorrigeerd.

De bebording op de A7 staat volgens onze informatie al meer dan twee weken. Een termijn waarbinnen de wegbeheerder en de politie volgens ons voldoende tijd had om de bebording aan te passen.

De regiopolitie Groningen meldt dat de door ons aangehaalde artikelen voorschriften betreffen en geen wetgeving is. Ze zouden dus niet verplicht zijn zich aan deze voorschriften te houden. Over dergelijke zaken is echter al jurisprudentie aanwezig die het tegendeel beweren. In de diverse beroepen die overtreders hebben aangespannen bij de Hoge Raad zijn eerdere uitspraken vernietigd.

Het expertisecentrum Verkeer en Vervoer van de Politieacademie te Apeldoorn plaatste onlangs zelfs nog de volgende waarschuwing in het vakblad 'Verkeersknooppunt' als toelichting bij een uitspraak door de Hoge Raad bij een vergelijkbare zaak:

"......Hierbij dan ook een oproep aan wegbeheerders en uitvoerders, maar vooral aan op snelheid controlerende politiemensen, goed aandacht te besteden aan een juiste plaatsing van de borden."

Het is dus niet ondenkbaar dat een beroep bij de rechter tot succes zal gaan leiden. Dit adviseren wij zeker aan onderstaand persoon....

De politie heeft vrijdagavond op de Weg der Verenigde Naties het rijbewijs van een 57-jarige automobilist uit Harkstede in beslag genomen. De man reed met hoge snelheid over de A7. Tussen Hoogkerk en het Vrijheidsplein reed de man met een gemiddelde snelheid van 127 km/u, terwijl de maximum snelheid tijdelijk 70 km/u is. De politie maakt proces-verbaal op tegen de automobilist.De foutieve bebording, van Groningen naar Leek thv het toekomstige industrieterrein Westpoort bij Hoogkerk.

Bron:  Flitsservice.nl

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram