Bejaarde groter risico in verkeerx

DEN HAAG (GPD) Bejaarde automobilisten vormen een steeds grotere risicogroep in het verkeer. Met name mensen van 75 jaar en ouder lopen een toenemende kans om in het verkeer gewond te raken of te overlijden.

Dat komt vooral doordat een groeiend aantal automobilisten tot op hoge leeftijd blijft doorrijden, terwijl ook de totale verkeersintensiteit almaar toeneemt.Het aantal verkeersslachtoffers onder oudere automobilisten (zowel gewonden als doden) is nu al zorgwekkend hoog in vergelijking met andere leeftijdsgroepen. Volgens het wetenschappelijk onderzoeksinstituut voor verkeersveiligheid SWOV zal dit aantal in 2010 zijn toegenomen met 25 procent ten opzichte van 1998.Vorig jaar raakten bijna vierhonderd 75-plussers bij een verkeersongeval gewond en kwamen 23 personen uit deze leeftijdsgroep om het leven. De meeste verkeersongelukken vinden weliswaar nog plaats in de groep van 18- tot 24-jarigen, maar worden de cijfers afgezet tegen het (geringe) aantal kilometers dat ouderen rijden, dan vormt de groep 75-plussers de grootste risicogroep op de weg.Door de vergrijzing en het toenemende welzijn onder ouderen neemt het aantal 75-plussers dat blijft autorijden voortdurend toe. Naar schatting hebben nu vierhonderd op de duizend 75-plussers nog een geldig rijbewijs, een dubbel aantal in vergelijking met 1985.Een oplossing is volgens onderzoekster Ragnhild Davidse van de SWOV het gebruik van intelligente transportsystemen in de auto die de oudere bestuurder bij het rijden ondersteunen. "Autofabrikanten ontwikkelen allerlei technische snufjes ter verbetering van het rijcomfort. Als we dat al kunnen, laten we er dan ook voor zorgen dat er systemen komen die de verkeersveiligheid bevorderen."Ouderdom heeft gevolgen voor de rijvaardigheid en het verkeersinzicht. Ouderen hebben meer tijd nodig om informatie in zich op te nemen en te reageren. Ook ziet een 65-plusser minder goed wat er om hem heen gebeurt. Zo kan het gebeuren dat hij of zij zomaar verkeerslichten, een andere weggebruiker, of zelfs een bus over het hoofd ziet.

Bron:  Leeuwarder Courant

Melder: Chemical

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram