Bekeuringvaak een janboel

 

Officieren van justitie maken vaak een janboel van de afwikkeling van verkeersboetes.
Dat constateert de kantonrechter in Bergen op Zoom, die een vernietigend oordeel velt over deze praktijk.

Een onjuiste achternaam, de mededeling dat de bekeurde een man is terwijl het om een vrouw gaat. De constatering dat de bekeurde geen verklaring wil geven, terwijl hem helemaal niet om een verklaring is gevraagd. Het zijn waslijsten aan tekortkomingen die kantonrechter W. Verjans zegt tegen te komen in deze zogenaamde ’Mulderzaken’.

Vaak gaat het volgens hem fout bij de officier van justitie bij wie degene die een bekeuring heeft gehad in beroep gaat. "Het proces-verbaal moet in allerlei standaardformuleringen worden geperst. De burger kan vaak niet eens meer zien of het wel om zijn zaak gaat. De officier van justitie verklaart het beroep ongegrond zonder de betrokkene te hebben gehoord. En er is wel degelijk een hoorplicht."

De kantonrechter is de gang van zaken beu. "Het behoort niet tot de taak van de kantonrechter om voortdurend onzorgvuldigheden in het voortraject bij politie en justitie te repareren", zo laat hij het Openbaar Ministerie weten. "Die reparatie dient juist bij de officier van justitie te gebeuren. Die moet de zeef hanteren zodat de kantonrechter niet onnodig wordt belast. Te vaak hoort de kantonrechter tijdens de mondelinge behandeling van bekeuringen dat de burger zich bij de kantonrechter voor het eerst serieus genomen voelt."

De zaak was aangekaart door de Roosendaalse advocaat Ivo van den Heuvel. De rechter vernietigt de bekeuring van diens cliënte die 30 kilometer te hard zou hebben gereden.

 
 
Bron: BN DeStem
 
  27-1-2011  


|

FlitsKaart